Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili yer üstünde, yer altında veya su altındaki korunması gerekli taşınmaz varlıkların sayısına ilişkin yayımladığı istatistiklere göre, 5 bin yıllık uygarlık tarihi izlerinin görüldüğü Anadolu'da, 98 bin 228 korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı bulunuyor.

Bunların 60 bin 823'ünü sivil mimarlık örnekleri, 8 bin 503'ünü dinsel yapılar, 9 bin 518'ini kültürel yapılar, 2 bin 458'ini idari yapılar, 1023'ünü askeri yapılar, 3 bin 312'sini endüstriyel ve ticari yapılar, 3 bin 210'unu mezarlıklar, 227'sini şehitlikler, 313 anıt ve abide, 6 bin 808'ini doğal varlıklar, 1973'ünü kalıntılar ve 60'ını da korunmaya alınan sokaklar oluşturuyor.İSTANBUL’U BURSA VE İZMİR İZLİYOR

Türkiye genelinde en çok tarihi eser, tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan ve 3 imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'da yer alıyor.

İstanbul'da, 24 bin 348'i sivil mimarlık örneği, 1090'ı dinsel yapı, 1941'i kültürel yapı, 440'ı idari yapı, 62'si askeri yapı, 463'ü endüstriyel ve ticari yapı, 499'u mezarlıklar, 9'u şehitlikler, 69'u anıt ve abideler, 1383'ü doğal varlıklar, 541'i kalıntılar ve 6'sı korunmaya alınan sokaklar olmak üzere toplam 30 bin 851 korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı bulunuyor.

İstanbul'dan sonra 6 bin 528 ile en çok tarihi ve doğal eserin bulunduğu Bursa'yı 6 bin 237 eserle İzmir ve 4 bin 118 eser ile Muğla izliyor.

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının en az olduğu iller ise Hakkari, Ağrı ve Kırşehir.

Koruma altına alınan sokakların 14'ü Şanlıurfa'da, askeri yapıların 80'i Antalya'da, şehitliklerin 46'ısı Çanakkale'de, doğal varlıkların 2 bin 325'i ise Bursa'da bulunuyor.