İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) yayımladığı Mart ayı inşaat sektörü değerlendirme raporunda inşaat sektörüne ilişkin konut satışları ve yapı izinleri rakamları ele alındı. Raporda, inşaat sektörünün 2012 yılında gelişim hızını devam ettirmesi için 2B yasası, yabancılara mülk satışı ve kentsel dönüşüm projelerinin kritik öneme sahip olduğunu belirtilerek kentsel dönüşüm projeleri ve yabancı beklentisinin İstanbul’da konut satışlarını artırdığı vurgulandı.

Rapora göre; 2010 yılının 4. çeyreğinde 97517 düzeyinde gerçekleşen konut satışları 2011 yılının 4. çeyreğinde 118867 düzeyine çıkarak tarihinin en yüksek 2. düzeyini gördü. İstanbul’daki konut satışları, son dönemde Türkiye ortalamasının altında artış gösterirken 2011’in son çeyreğinde farklı bir tablo ortaya koydu ve bir önceki çeyreğe göre %31,12, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %15,9 artış gösterdi.

Konut satışlarında batı ve güney kesimlerinde yaşanan artış, doğu ve güneydoğu bölgelerinde de kaydedildi. Bir önceki çeyreğe göre kıyaslama yapıldığında Erzurum, Erzincan ve Bayburt’u kapsayan bölgede konut satışlarındaki artış %30,79 olurken; Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’ı kapsayan bölgede %24,06’lık artış yakalandı. Bu rakamlar ise konut satışlarının ülke genelinde artmaya başladığını, bazı bölgelerin ise gayrimenkul yatırımı için daha fazla dikkat çektiğini gösterdi.

Rapordaki verilere göre, yapı ruhsatında geçen yıla göre bir düşüş yaşanırken, yapı kullanım izinlerinde artış oranları yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buna göre yapı ruhsatlarında geçen yılın aynı dönemine göre Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki değişim sırasıyla %8,51, -%17,49 ve -%64,74 düzeylerinde olurken, aynı dilimde yapı kullanım izinleri %26,51, %35,88 ve %3,16 düzeyinde artış gösterdi.