Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 107 memur alımı ilanı paylaştı: YSK memur alımı başvuru şartları ve tarihleri

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı "Açıktan Personel Alım İlanı" paylaştı. İlana göre 107 memur YKS bünyesinde istihdam edilecek. YSK memur alımı ilanına göre, başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmetiveya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronikolarak yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 107 memur alımı ilanı paylaştı: YSK memur alımı başvuru şartları ve tarihleri

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı () tarafından yayımlanan ilanda "Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve ünvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır." denildi. 

YSK MEMUR ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 107 memur alımı ilanı paylaştı: YSK memur alımı başvuru şartları ve tarihleri - 1

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 23.10.2023 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 31.10.2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik
olarak yapılacaktır.

YSK BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan
adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

Sayfa Yükleniyor...