Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO'nun raporuna göre Türkiye'de tehlike altında bulunan 15 dil var. Bunlardan bazıları (Hertevince gibi) çok az sayıda insan tarafından konuşuluyor ve her an yokolabilir. Bazıları ise, karşılaştırmalı olarak, daha güvenli durumda. Çerkes dilleri, Abhazca ve Zazaca; risk altında olmakla beraber halen kayda değer sayıda insan tarafından konuşulan diller.

ntvmsnbc, 'Türkiye'nin yokolan dilleri' dosyasını açıyor. Bugün başladığımız dizide ilk konu başlığı Zazaca... Kırmancki, Zazaki, Dımıli gibi isimlerle de anılan bu dile dair, önümüzdeki yıllarda gündemi daha fazla işgal etmesi muhtemel bir tartışma alttan alta devam ediyor. Kimi görüşlere göre Zazaca diye ayrı bir dilden söz etmek mümkün değil çünkü bu Kürtçe'nin bir lehçesi. Bu görüşü savunan Kürt milliyetçi çevreleri, Zazaki'nin ayrı bir dil olarak ortaya konmasını, ardında devletin bulunduğu bir "nifak" girişimi olarak yorumluyorlar.

Ancak Türkiyeli Zaza toplumunun önemli bir kısmı Zazaki'nin ayrı bir dil olduğunu belirtiyor. Bu konuda akademyanın ne dediğini öğrenmek için, tanınmış dilbilimci Sevan Nişanyan'ın görüşlerine başvurduk. 

"Zazaca gerçeğiyle" tanışmama, TRT Şeş'te çalışmaya başladığını öğrendiğim Tuncelili (Dersimli) bir meslektaşıma "Demek ki bundan sonra bir s