Yazı İşleri 2 Ekim 2009

Konular: Ayakkabılı protesto, Meclis'in açılışı. Konuk: İsmet Berkan (Radikal)