Kıbrıslılar: Artık beraber yaşamak uzak geliyor

Kıbrıs'ta yapılan bir araştırmanın sonuçları Kıbrıslı Türkler ve Rumların adada çözümden yana olduğunu, ancak birbirlerine karşı büyük bir güvensizlik duyduklarını ortaya çıkardı.

14.12.2010 - 15:21

Kıbrıs’ın iki kesiminde yapılan bir kamuoyu araştırması, iki toplum arasındaki güvensizliği bir kez daha ortaya koydu.

Kıbrıslı Rumların yüzde 69’u, Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 56’sı, anlaşmayla birlikte iki toplum arasında şiddet olaylarının çıkabileceği endişesini taşıyor.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 53’ü, iki toplumun uzun süre ayrı yaşamasından sonra artık bir arada yaşamanın uzak olduğuna inanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre; Rumların yüzde 98’i yabancı askerlerin adadan ayrılmasını isterken, Türklerin sadece yüzde 31’i buna destek veriyor. Aynı şekilde Kıbrıslı Rumların yüzde 96’sı garantörlüklere ve müdahale hakkına karşı çıkarken, Türklerin yüzde 25’i aynı görüşü taşıyor.

Kıbrıs’ta iki toplum arasında diyalogu artırmak için tasarlanmış bir kuruluş olan ‘Kıbrıs 2015: Sürdürülebilir Gelecek için Araştırma ve Diyalog’ ekibinin son kamuoyu araştırmasını Dr. Ahmet Sözen, Spyros Christou, Alexandros Lordos ve Erol Kaymak’tan oluşan dört kişilik proje ekibi yürüttü. Çalışmalar kapsamındaki anketi, KKTC’de KADEM, Güney Kıbrıs’ta ise Symmetron adlı şirket gerçekleştirdi.

800 Kıbrıslı Rum ve 800 Kıbrıslı Türk ankette sorulara yanıt verdi. Toplam bin 600 kişiye kendi ana dillerinde sorular yöneltildi. Anket çalışmaları, 5 Eylül 30 Eylül 2010 tarihleri arasında yapıldı.

Buna göre, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler federasyona dayalı bir çözümü destekliyor. Kıbrıslı Rumların yüzde 68’i, Kıbrıslı Türklerin de yüzde 65’i mutlaka bir anlaşma olmasını istiyor.

Yüzde 79 oranında Rum ve yüzde 76 oranında Türk de federasyona dayalı çözümün karşılıklı ödün anlamına geleceğini buna rağmen kabul etmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Rumların yüzde 83’ü, Türklerin de yüzde 77’si, müzakerelerin devam etmesini istiyor.

Taraflar birbirlerine büyük ölçüde güvenmiyor. Rumların yüzde 84’ü, Türklerin de yüzde 70’i karşı tarafa güvenmediğini belirtiyor.

Rumların yüzde 87’si ve Türklerin ise yüzde 59’u “karşı tarafın diğer taraf üzerine hakimiyet kuracağı” endişesini taşıyor.

Anket sonuçlarına göre, yüzde 68 Rum ve yüzde 65 Kıbrıslı Türk görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanmasını ümit ediyor.

Rumların yüzde 88’i Türklerin ise yüzde 62’si, teknik destek vermek için bir AB temsilcisinin görüşmelere dahil olmasını destekliyor.

Kıbrıslı Rumlar görüşmelerde uzlaşma sağlanamayan konularda anavatanların müzakerelere müdahil olmasını reddediyor. Kıbrıslı Türkler ise anavatnların görüşmelerde yer almasından yana.

Rumların yüzde 80’i Türklerin ise yüzde 70’i liderlerin daha sık görüşmelerini istiyor.

Kıbrıslı Rumların yüzde 99’u Kuzey’e geri dönmeyi ve bu topraklarda kontrolün kendilerinde olmasını istiyor.

Rumların yüzde 84’ü Türklerin adil ve kalıcı bir anlaşma için gerekli uzlaşıyı ve tavizi kabul etmeyeceğine inanıyor. Türklerin yüzde 70’i de Rumların anlaşma koşullarını yerine getirmeyeceğini düşünüyor.

Varılacak bir anlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanacağı fikri Rumlarda yüzde 82 Türklerde ise yüzde 68 düzeyinde.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...