2024 Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz ay başvuruları tamamlanan Ulusal Staj Programı sonuçları için gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı 2024 yılı başvuruları, 28 Aralık 2023 –10 Mart 2024 tarihleri arasında "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden alındı. Ulusal Staj Programı sonuçları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.. 

2024 Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Program’a yapan öğrenciler; hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir yöntem ile değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencilerive

• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir

Sayfa Yükleniyor...