AİHM kararıyla üniversitede

1997'deki ÖSS'de ilk 100'e girdiği halde başarısı şüpheli bulunan ve kaydı yapılmayan Mürsel Eren, AİHM'ye gitti ve açtığı davayı kazandı. Danıştay da AİHM'nin verdiği karara uyunca Eren üniversiteye girdi.

AİHM kararıyla üniversitede

1997'deki ÖSS'de ilk yüze girmesine rağmen ÖSYM'nin "durumu şüpheli" diyerek üniversiteye yerleştirmediği Diyarbakırlı Mürsel Eren'in 14 yıllık hukuk mücadelesinde önemli bir karar verildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, AİHM'in yeniden yargılama kararını onadı.

Kurul, "Tazminatla mağduriyetin giderilemeyeceği hallerde yeniden yargılama olur" dedi. Eren'in avukatı Tahir Elçi, "İdari yargıda ilk defa, uluslararası mahkeme kararının iç hukukta doğrudan uygulanacağına karar verilmiştir" yorumu yaptı. Yıllar süren hukuki süreç, 1997'de başladı.

ÖSYM ŞÜPHELİ GÖRDÜ
Sabah gazetesinin haberine göre; Diyarbakır Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 3 yıl art arda sınava giren ancak istediği başarıyı elde edemeyen Mürsel Eren (38), o yıl dershaneye de giderek ÖSS'ye hazırlandı. Ancak ilk 100'e giren ve aldığı 493 puanla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyen Eren'in başarısı, ÖSYM tarafından şüpheli görüldü.

Lise başarısını, orta öğretim başarı ortalamasını, geçmiş sınavlardaki puanlarını göz önünde bulunduran ÖSYM, "Son başarının, önceki yıllara ait puan durumuyla açıklanma olasılığı yok. Bu nedenle sınav sonucu, 3 profesörden oluşan Akademik Konsey kararıyla iptal edildi" diye açıklama yaptı.

Eren'in avukatı Tahir Elçi, müvekkilinin kopya çektiğine ilişkin hiçbir somut delil bulunmadığını belirterek ÖSYM kararının iptali için Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 8. Dairesi ve daha sonra başvurulan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararın iptalini reddetti.

AİHM'YE DAVA
İç hukuk yollarını tüketen Eren, 1999'da AİHM'e başvurdu. AİHM; 2008'de, hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Eren'e 5 bin Euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Eren'in mağduriyetinin sadece tazminatla giderilemeyeceğini de belirten mahkeme, kararın kaldırılarak davalının puanına göre Türkiye'deki üniversitelerden birine yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Avukat Elçi de, Danıştay 8. Daire'ye karar düzeltme davası açtı. Mahkeme, AİHM kararlarının bağlayıcılığı gerekçesiyle Eren'in üniversiteye kayıt yaptırabileceği yönünde karar verdi. Böylece Eren, 2008'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

ÖSYM ise, "Biten bir dava yeniden görülemez" diyerek kararın iptali için Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na başvurdu.

YENİDEN YARGILAMA
32 üyeli kurul, aralık ayında 23'e karşı 9 oyla aldığı kararla Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetti.

AİHM kararıyla yargılamanın yenilenebileceğinin belirtildiği kararda, şöyle denildi:

"AİHM'de kesinleşmiş kararla tespit edilen idari davalarda yargılamanın yenilenebileceği hükmü yönünde protokol vardır. AİHM'in verdiği kararda ÖSYM'nin akademik kurulun önerisine dayanarak sınav sonuçlarını iptal etmekle başvuru sahibinin eğitim hakkını elinden aldığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 1 nolu protokolünün 2. maddesinin ihlal edildiği belirtilmiştir. Ayrıca bir hakkın özüne zarar veren ihlalin varlığı sebebiyle salt tazminat ödenmesinin, ihlalden kaynaklanan zararı ortadan kaldırmasının güç olduğu hallerde yargılama yenilenmelidir."

Kararın bir örneği de, AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderildi. Böylece yıllarca süren davada son söz söylenmiş oldu. Halen hukuk fakültesi 3. sınıfta olan Eren, karardan memnun olduğunu söyledi.

KARAR TÜRKİYE'DE İLK
Mürsel Eren'in avukatı Tahir Elçi, kararın Türkiye'de ilk örnek olduğunu belirterek, şu yorumu yaptı:

"Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda yaklaşık 2 yıldır, davamızla ilgili çok önemli bir tartışma yaşanmaktaydı. AİHM kararlarının iç hukukta nasıl uygulanacağı ve ulusal mahkeme kararını ortadan kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin son karar verilmiştir. Kurulda, AİHM kararı üzerine ulusal mahkeme kararının hükümsüz kalacağına karar verilmiştir. İdari yargı ilk defa, uluslararası mahkeme kararının iç hukukta yargılamanın yenilenmesi yoluyla doğrudan uygulanacağına karar vermiştir."


Sayfa Yükleniyor...