Bakan Çubukçu'dan 'İlk Ders' genelgesi

Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün sınıf ve şubelerinde, ''Öğrencilerin yeterliliklerini artırmak ve bunların davranışlarına yansımasını sağlamak amacıyla etkinlikler yapılması'' talimatı verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.09.2010 - 10:40

Bakan Çubukçu'dan 'İlk Ders' genelgesi

Milli Bakanı Nimet Çubukçu, ''İlk Ders'' konulu yayımladığı genelgede, bireyi, aileyi, yaşanılan toplumu ve dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde toplumsal yaşantının temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerden olan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, adil olma, paylaşımcı olma gibi kazanımların en önemli referans kaynağı olduğunu belirtti.       

Ahlaki, insani, sosyal, manevi değerlerin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etkenin eğitim olduğunu ifade eden Çubukçu, ''Bu kazanımların öğrencilerimize aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır'' dedi.        

2003 yılından itibaren geliştirilen öğretim programlarına kültürel birikimlerin yansıtıldığını belirten Çubukçu, uygulamaya konulan programların temel ögeleri arasında değerlerin de yer aldığını kaydetti.        

Çubukçu, ''Öğrencilerimizin bir taraftan yüksek düzeydeki kazanımlarımız olan değerlerimizi yaşamalarını sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak, diğer taraftan da bu kazanımlarımızın gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirerek artan ve değişen risk ve tehditlerden bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamak amaçlanmaktadır'' dedi.      

Değerler eğitiminin toplumun tümünü ilgilendirdiğinden çok boyutlu ele alınması gerektiğine işaret eden Nimet Çubukçu, bu açından eğitim sistemini oluşturan tüm unsurların bu konuda duyarlılık ve bilinç kazanmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.        

Çubukçu, ''Bu bağlamda 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün sınıf ve şubelerinde belirtilen esaslar doğrultusunda değerlerimizle ilgili olarak öğrencilerimizin yeterliliklerini artırmak ve bunların davranışlarına yansımasını sağlamak amacıyla etkinlikler yapılacaktır'' dedi.        

Çubukçu, genelgede ders içi ve ders dışında yapılabilecek örnek etkinliklere de yer vererek, bu etkinliklerden yararlanılarak değerler eğitimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğini belirtti.        

Buna göre, değer eğitimine yönelik etkinliklerden bazıları şöyle:       
-Büyük öğrencilerin küçük öğrencilere dersler ve okul içi etkinliklerde rehberlik yapmalarını sağlayacak programların rehber öğretmenler eşliğinde oluşturulması,        

-Alt sınıflardaki öğrencilere yönelik 'Nasıl iyi, doğru, hoşgörülü ve başarılı olursun?' konulu bir mektubun yazılması,        

-Bir spor karşılaşmasında oyuncuların ve seyircilerin centilmence davranışlarının ön plana çıkarılması,       

-Okul idaresi, öğretmen, öğrenci, aile gibi bütün paydaşlar arasında karşılıklı güven, hoşgörü ve dürüstlük ilkelerine dayanan bir sözleşme yapılması, her türlü iletişimde olumlu ve güler yüzlü davranılması,        

-Öğrencilerin çözmek istedikleri sorunları kağıda yazmaları ve öğretmen rehberliğinde seçilen sorunların çözümüne yönelik beyin fırtınası yapılması,        

-Her öğrencinin sınıftaki arkadaşlarının takdir ettiği veya beğendiği davranışlarını yazılı veya sözlü olarak sınıfla paylaşmasının sağlanması,        

-Ders etkinlikleri kapsamında tarihe damgasını vuran kişilerin insanlığa katkıları konusunda senaryo yazılması,        

-Değerlerimizin gelişimine hizmet etmiş şahsiyetler, fikir insanlarının araştırılması ve sınıfla paylaşılması,        

-Toplum hizmeti çalışmalarını tanıma ve bu çalışmalarda bulunma,        

-Sevgi, barış, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma konulu şarkıları içeren konserler düzenlenmesi,       

-Değerlerimizi konu alan panel, konferans, açık oturum, seminer, şiir dinletileri ile okul gazetesi çıkarılması, afiş ve slogan hazırlanması,        

-Geliri yardım kuruluşlarına verilmek üzere kermes, yardım organizasyonları, doğum günü ve özel günlerde ziyaretler düzenlenmesi,        

-Değerlerimiz konusunda paylaşımı ve katılımı sağlamak amacıyla bir web sayfası oluşturulması.

Sayfa Yükleniyor...