Dört yeni vakıf üniversitesi geliyor

İstanbul’da "Fatih Sultan Mehmet", "Ön Asya", "Süleyman Şah" üniversiteleri ile Samsun’da "Canik Başarı Üniversitesi" adıyla 4 yeni vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

02.03.2010 - 13:27

Dört yeni vakıf üniversitesi geliyor

Tasarı, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul Ön Asya Üniversitesi, Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Süleyman Şah Üniversitesi ile Samsun’da Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından müştereken Canik Başarı Üniversitesi adıyla vakıf üniversitelerinin kurulmasını öngörüyor.

Tasarının gerekçesinde, çok genç nüfusa sahip olan Türkiye’de yükseköğretime önemli bir talep olduğu belirtilerek, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açıköğretim ve diğer yükseköğretim kurumları hariç önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören toplam 1 milyon 746 bin 534 öğrencinin 166 bin 157’sinin vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim yaptığı kaydedildi.

Gerekçede, "Devlet kaynakları ile değil kendi yarattıkları kaynaklarla kazanç amacı gütmeden vakıflar tarafından, kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri Türk yükseköğretiminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu tasarı ile kurulacak yeni vakıf yükseköğretim kurumları, Türkiye’nin genç nüfusunun yükseköğrenim talebini karşılamakta yardımcı olacaktır" denildi.


  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...