Eğitimde ayrımcılığı ve şiddet dilini besliyor muyuz?

Kürt sorunu bağlamında toplumsal çatışmaların eğitim aracılığıyla nasıl önlenebileceğini masaya yatıran ve çözüm önerileri getiren Toplumsal Barış İçin Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası Sempozyumu 19-20 Haziran 2010'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleşiyor.

Haberler 18.06.2010 - 15:19

Şubat 2009'dan bu yana Tarih Vakfı tarafından, Avrupa Birliği Komisyonu ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu'nun mali desteğiyle yürütülen Toplumsal ve Siyasal Çatışmaların Yaşandığı Toplumlarda Uzlaşma Aracı Olarak Eğitimin Rolü projesi sonuçlandı.

Toplumsal, kültürel ve siyasal alanda yaşanan çalışmaların çözümünde uzlaşma kültürünün yerleşmesi ve derinleşmesi için eğitimin oynayabileceği rolün Türkiye'de tartışmaya açılmasını, uzlaşma kültürünün toplum geneline yaygınlaştırılması çabalarında eğitimden bir araç olarak yararlanılmasını ve bu çerçevede eğitime yeni yaklaşımların geliştirilmesini hedefleyen projenin bulguları 19-20 Haziran 2010'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde düzenlenecek olan Toplumsal Barış İçin Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası Sempozyumu'nda kamuoyuyla paylaşılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'yle beraber düzenlenen uluslararası sempozyum, toplumsal ve siyasal çatışmaların azaltılmasında ve toplumsal barışın inşasında eğitimin oynayabileceği rolün önemine odaklanacak. Bu kapsamda, farklı ülke deneyimlerine dikkat çekilecek, Türkiye'de çatışmalı durumlarla başa çıkmada eğitimin oynayabileceği role ilişkin farkındalığın artırılmasına çalışılacak.

Sempozyumun ana temaları:

- Çatışma sonrası ve/veya bu tür çatışmaları yaşayan toplumlarda, toplumsal gerilimleri azaltmak, uzlaşma ve karşılıklı güveni sağlamak için geliştirilmekte ve uygulanmakta olan eğitim politikaları ve programları;

- Bu toplumlarda farklılıkların barışçıl bir şekilde bir arada var olmasını teşvik etmek ve barış ortamının devamlılığına katkıda bulunmak için geliştirilen eğitim materyalleri, yöntem ve teknikleri;

- Geçmişle yüzleşmek ve geçmişin tartışmalı ve hassas konularıyla başa çıkmak için geliştirilen eğitim programları, öğretim yöntemleri ve materyalleri.

Türkiye'den ve yurtdışından saygın uzmanları bir araya getirecek sempozyumda Tarih Vakfı Başkanı Murat Güvenç ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Arus Yumul'un yapacağı açılış konuşmalarının ardından Toplumsal ve Siyasal Çatışmaların Yaşandığı Toplumlarda Uzlaşma Aracı Olarak Eğitimin Rolü Proje Koordinatörü Gamze Rezan Sarışen ve Tarih Öğretmeni Sevim Çiçek proje hakkında bilgi verecek.

Başkanlığını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Aydın Uğur'un yapacağı ilk oturumda Birmingham Üniversitesi Uluslararası ve Araştırma Merkezi'nden Lynn Davies ", Barış ve İhtilaf" başlıklı ana açış konuşmasını yapacak.

"Türkiye'de Toplumsal Uzlaşma Aracı Olarak Eğitimin Rolü" başlıklı ikinci oturumun başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Şemsa Özar yaparken, oturumda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda proje danışmanlarından Kenan Çayır ile proje faaliyetlerinden, Türkiye'de eğitim süreçlerinin çatışma ortamına etkilerini Kürt sorunu bağlamında anlamaya yönelik alan araştırmasını yürüten İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Bahar Fırat ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Altay Atlı konuşmacı olarak yer alacaklar.

Başkanlığını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Mithat Sancar'ın yapacağı üçüncü oturumda ise Almanya ve İspanya ülke deneyimleri paylaşılacak. Oturumda Heinrich Böll Stiftung'dan Marianne Zepp "Demokratikleşmenin Bir Unsuru Olarak Holokost Sonrasında Eğitim ve Yeniden Eğitim", Carlos III Madrid Üniversitesi öğretim üyesi Alfredo López Serrano ise "İspanya'da Toplumsal Barış: Eğitim Mevzuatı ve Uygulamaları" başlıklı konuşmaları yapacaklar.

Başkanlığını Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Vahap Özpolat'ın yapacağı sempozyumun dördüncü oturumunda Tel Aviv Üniversitesi'nden Eyal Naveh İsrail ve Filistin ortak tarih ders kitabı yazım projesini, Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nden Dilek Latif Kuzey Kıbrıs'taki barış eğitimi deneyimini ve Avrupa Tarih Öğretmenleri Derneği EUROCLIO'dan Joke van der Leeuw Roord derneğin çatışma sonrası ülkelerinde yürüttükleri çalışmaları paylaşacaklar.

Proje danışmanlarından ve çatışma çözümü alanında çalışan Ayşe Gözen'in başkanlığını yapacağı sempozyumun son oturumunda ise Türkiye'de tarih eğitimi ve toplumsal barış konusu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Semih Aktekin, Gazi Üniversitesi'nden Hüseyin Köksal ve proje danışmanlarından tarih öğretmeni Mutlu Öztürk'ün katılımlarıyla tartışılacak. Sempozyum Mithat Sancar'ın kapanış konuşmasıyla son bulacak.

Sayfa Yükleniyor...