2018 öğretmenler için il içi yer değiştirme (atama) başvuruları 22-25 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

Atamalar ve kararname işlemlerinin valiliklerce en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması bekleniyordu. Ancak kesin sonuçlar henüz açıklanmadı.

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 08 Haziran tarihinde başlayacak.

İl içi atama sonuçları Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tüm ilçelerin atama sonuçları belli olmadı ancak bazı iller atama sonuçlarını İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin sayfalarından açıkladı.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,

4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,

1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecek.

Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecek.

İL İÇİ ATAMA İPTAL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

İl içi atama sonuçlarının açıklanmasıyla ataması çıkan öğretmenler, okulların kapanmasıyla birlikte 8 Haziran'da okullarından ilişiğini kesebilecekler.

İl içi atama sonucu kararnameleri 8 Haziran Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunabilecekler.