Üniversite içinden ve dışından herkese açık olan Işık Üniversitesi Felsefe Okulu V seminerlerinde, Aydınlanma kavramı ve hareketi, felsefe, sanat, bilim ve siyaset alanındaki gelişmelerin ışığında, tarihsel bir perspektifle, özetlenecek ve irdelenecek. 

Aydınlanma Nedir” programı, özgün içeriği ve sorgulayıcı yönleriyle yine katılımcılarını bekliyor.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:
Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in koordinatörlüğünde düzenlenen Felsefe Okulu'nun beşincisi, 2 - 30 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. Felsefe Okulu V'in seminerleri, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen tarafından, Cuma günleri saat 18:30-20:30 arasında, İstanbul-Nişantaşı'nda, Feyziye Mektepleri Vakfı Sacit Öncel Salonu'nda verilecektir. (Teşvikiye Caddesi No: 6, Nişantaşı, İstanbul). Program üniversite içinden ve dışından herkese açıktır.

Işık Üniversitesi Felsefe Okulu beşinci yılında, Aydınlanma konusunu ele alacaktır.  Aydınlanma kavramı ne anlama gelmektedir? Aydınlanmanın felsefe, bilim, sanat ve siyaset ile ilişkisi nedir? Aydınlanma belli bir dönem ile sınırlı tutulabilir mi? Aydınlanma hangi tarihsel koşullar içinde ortaya çıkmıştır? Aydınlanmanın Antik Çağ’daki kökenleri nedir? Rönesans’ın Aydınlanmadaki etkisi nedir? 18. Yüzyılda gerçekleşen devrimlerle Aydınlanma arasında nasıl bir ilişki vardır? Tarihte hangi bilim insanları ve filozoflar Aydınlanma hareketine ne gibi katkılar sağlamıştır? Aydınlanmanın geleceği için hangi öngörülerde bulunmak olanaklıdır? Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in vereceği seminerlerde bu sorulara yanıt aranacak, Türkiye’nin içinden geçtiği zor dönemde en fazla gereksinim duyduğu Aydınlanma kavramı, tüm ayrıntılarıyla irdelenecektir. Her seminer 2 saattir. (60 dakika sunum, 15 dakika ara, 45 dakika soru-yanıt).  

EĞİTİM TARİHLERİ

02 Mart 2018             Aydınlanmanın Anlamı                                  1. Hafta

09 Mart 2018             Aydınlanmanın Kökenleri: Antik Çağ          2. Hafta

16 Mart 2018             Ortaçağdan Çıkış: Rönesas                           3. Hafta

23 Mart 2018             Aydınlanma Devrimleri: 18. Yüzyıl               4. Hafta

30 Mart 2018             Aydınlanmanın Geleceği                                5. HaftaEĞİTMEN

PROF. DR. Örsan K. ÖYMEN

FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı.

Prof. Dr. Örsan K. Öymen 1965 doğumludur. Lisans (1987) ve Doktora (1999) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans (1990) derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden almıştır. Say Yayınları'ndan çıkan "Hume" adlı bir kitabı ve alanında birçok ulusal ve uluslararası akademik makalesi bulunmaktadır. Felsefe'deki uzmanlık alanları Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi’dir. 2000 yılından beri üniversitede Felsefe alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen, Feyziye Mektepleri Vakfı'na bağlı Işık Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı'dır. Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, "Assos'ta Felsefe" adlı oluşumun kurucusu ve direktörüdür.