Kamuya personel alınacak

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, sınavla toplam 55 planlama uzman yardımcısı alacak.

DPT'nin personel alımına ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre genel idare ve teknik hizmetler sınıflarının 7, 8 ve 9' uncu derecelerine atanacak 55 kadro için planlama uzman yardımcıları alınacak.

Yazılı sınav, 24 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adayların sınava girecekleri yerlerin adresi, 15 Ekim 2010 gününden itibaren www.dpt.gov.tr internet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak.

Sınava, en az 4 yıllık veren yüksek öğretim kurumları veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, kamu yönetimi, şehir ve bölge planlama, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, istatistik ve matematik bölümlerinden mezun olan veya diğer bölümlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarında yüksek lisans yapmış adaylar katılabilecek.

Adaylarda 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olmaları ve KPSSP04 puan türünden, istenen bölümlere göre 70 ve 90 puan üzeri arasında alan adaylar ile 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPS sınavının yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap vermiş olan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyi ya da TOEFL sınavından en az 173 puan almış olmaları şartı aranacak.

Bu arada daha önce yapılan, planlama uzman yardımcılığı sınavlarına en çok iki kez katılanlar bu sınava katılamayacak.

Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinde yayınlanacak.

AKADEMİK PERSONEL ALIMI
Öte yandan Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Üniversitelerin akademik personel alımlarına ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyurulara göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tıp, fen-edebiyat, eğitim, mühendislik-mimarlık ve ziraat ile Biga İktisadi ve İdari bilimler Fakülteleri ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için daimi statüde 10 profesör ve 3 doçent alımında bulunacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde rektörlüğe yapacaklar.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ise 22 profesör, 14 doçent ve 13 yardımcı doçent alacak.

Profesör ve doçentler daimi statüde olacak.

Alınacak olan akademik personel tıp, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik-mimarlık, veteriner, ziraat, fen-edebiyat, eğitim, hukuk ve ilahiyat Fakültesi ile devlet konservatuvarında istihdam edilecek.

İstekliler başvurularını, 15 gün içinde şahsen Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Sayfa Yükleniyor...