LGS'de hangi konular çıkacak? (Sınav öncesi uzmanlardan uyarı)

MEB, 20 Haziran'a ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için mayıs ayı örnek soru kitapçığının ilkini yayımladı. Peki sınava son bir ay kala eğitimciler bu soruları nasıl yorumladı? Öğrenciler için hangi uyarılarda bulundu? Sınava hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Haberler 20.05.2020 - 14:52

LGS'de hangi konular çıkacak? (Sınav öncesi uzmanlardan uyarı)

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'a ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için mayıs ayı örnek soru kitapçığının ilkini yayımladı. LGS sorularının nasıl olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS'ye girecek öğrenciler için her ay hazırlanan örnek soru kitapçıkları, birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanmaya devam ediliyor.

Peki sınava son bir ay kala eğitimciler bu soruları nasıl yorumladı? Öğrenciler için hangi uyarılarda bulundu? Sınava hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları her branş için ayrı ayrı değerlendirme yaptı ve sınava hazırlanan öğrencilere önerilerde bulundu.

LGS’DE TÜRKÇE İÇİN BÜYÜK BİR DEĞİŞLİKLİK YOK

MEB tarafından uygulanacak 2020 LGS Covid-19 salgını sebebiyle sadece 1.dönem konularını içerecek. Bu durum Türkçe dersi adına çok büyük bir değişiklik yaratmayacak. Önemli bir bölümünü anlam bilgisi konularının oluşturduğu Türkçe sınavında öğrenciler “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler” başlıklarından sorumlu olacaklar.

Paragraf soruları için daha uzun metinler seçilmiş, bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesi isteniyor. Bu durum öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektiriyor. Sınavdaki görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme soruları üst düzey bilişsel becerileri kullanabilmeyi gerektirirken sorularda kullanılan kavram haritaları, zihin haritaları, karikatürler, fotoğraflar, resimler; öğrencilerin bu tarz soruları cevaplarken özellikle çıkarım yapma, eleştirel düşünme, analiz etme, akıl yürütme gibi becerileri kullanmayı gerekli kılıyor.

LGS’DE MATEMATİK SON SINAVA BENZEYECEK

İlk olarak 2018 yılında uygulanan LGS’nin, öğrencilerin yaş seviyesinin üzerinde olduğu gözlemlenmişti. 2019 yılında gerçekleştirilen sınavda ise sınav süresinin olması gerektiği gibi uzatıldı ve seçilen sorular öğrencilerin yaş düzeylerine uygun bir şekilde hazırlandı.  Bu yıl yayımlanan MEB örnek sorularının içeriğinin ve zorluk derecesinin 2019 LGS ile tutarlılık göstermesi, bu yıl yapılacak sınavın da son sınava benzeyeceği ipucunu bizlere veriyor.

Burada en önemli referans kaynağı, önceden her ay bir kez yayımlanan fakat içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçten dolayı artık ayda iki set hâlinde çıkarılan MEB örnek soruları. Sorular incelediğinde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz.

Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru “EBA TV” ile ilgili idi. Bu anlamda, öğrencilerimizin gündemi daha yakından takip etmeleri gerektiğinin altı çiziliyor.

LGS’DE İNGİLİZCE İÇİN KELİME TEKRARI ÇOK ÖNEMLİ

İngilizce dersi için LGS’de MEB kitabında bulunan ilk 5 üniteden hazırlanmış sorular yer alacak. 

LGS’ de İngilizce testi geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmektedir. Metin sorularında özellikle çıkarım yapabilme becerisi test edilmektedir.

Bu nedenle metin sorularında öğrencilerin kolay çıkarım yapabilmeleri için zaman buldukça kendi seviyelerinde kitap ve makale okumaları öneriliyor.

FEN SORULARINDA ANALİZ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

2019 - 2020 Öğretim yılında Fen Bilimleri müfredatının değişmesi ile 8.sınıf öğrencilerimizin sınavda sorumlu olduğu üniteler ve alt konular şöyle:

1. Ünite: Mevsimler ve İklim
• Mevsimlerin Oluşumu
• İklim ve Hava hareketleri
2. Ünite: DNA ve Genetik Kod
• DNA ve Genetik Kod
• Kalıtım
• Mutasyon ve Modifikasyon
• Adaptasyon
• Biyoteknoloji
3. Ünite: Basınç
4. Ünite: Madde ve Endüstri
• Periyodik Cetvel
• Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
• Kimyasal Tepkimeler
• Asitler ve Bazlar

Öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri geliştirmeleri, çevreleri hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri ve fen okuryazarlığı kazanmış olmaları bu sınavda daha fazla önem taşıyor.

Sınava kadar olan süreçte öğrencilerin grafik, deney ve yoruma dayalı sorular çözmesi, bu tarz sorularla daha sık karşılaşması sınavdaki soruları çözmesini kolaylaştıracaktır. Bu soruların çözümüne yaklaşırken soruda verilen öncül bilgilerin neler olduğuna dikkat edip grafik, şema veya tablolardaki verileri yorumlayıp seçeneklerdeki ifadeleri doğru analiz etmeleri gerekir. 

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE ÜÇ ÜNİTEDEN TOPLAM 17 KAZANIMDAN SORUMLU OLACAKLAR

2020 LGS’de öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden sorumlu oldukları üniteler:
1. Ünite: “Bir Kahraman Doğuyor”
2. Ünite :“Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar”
3. Ünite : “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” dür. ( 3. Ünitenin 6. ve 7. kazanımları hariç)

Öğrenciler bu üç üniteden toplam 17 kazanımdan sorumlu olacaklar.

Verilen bilginin edinilmiş olan kavram bilgisi ile ilişkilendirilmesi ( Genelge ve kongre kararlarının , ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik kavramları ile ilişkilendirilmesi vb.)

Olay - sonuç örüntüsü (Hıyanet- i Vataniye Kanunu ya da Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanma nedeni ve ortaya çıkardığı sonuçlar vb.)

Parçada verilen bilgilerin analiz edilebilmesi (Mustafa Kemal’in okul hayatı ya da askerlik hayatından kişilik özelliklerine ulaşılması vb.)

Olayların neden-sonuç ilişkilerinin harita üzerinde değerlendirilebilmesi (I. Dünya Savaşı cephelerinin açılma nedenleri vb.) sorularda sorgulanacak başlıca alanlar olacaktır.

SINAV HAZIRLIK SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

• "Konular sık tekrar edilmeli, eksikler tespit edilmeli"
• Konuya ait kavramlar iyi öğrenilmeli
• İlgili konularda harita okuma becerisi pekiştirilmeli
• Neden – sonuç ilişkisinden hareketle olaylar doğru analiz edilmeli
• MEB tarafında yayınlanmış olan örnek sorular çözülmeli
• Deneme sınavı çözülüp, yanlış yapılan soruların ait olduğu konularda tekrar çalışması yapılmalı
Sorular çözülürken;
• Verilen bilginin doğru okunması ve anlaşılmasına
• Soruda verilen yönergeye göre çözüme ulaşılmasına
• Tüm seçeneklerin mutlaka okunmasına dikkat edilmelidir.


LGS’DE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bu sene uygulanacak LGS’de 8. sınıf öğrencileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 1. dönem müfredatı olan 1 ve 2. ünitenin tamamından, 3. üniteden de 2 konu başlığı olmak üzere, toplam 13 kazanımdan sorumlu olacaklar. 

LGS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayfa Yükleniyor...