MEB'den geleceğin tasarımcısı çocuklar için özel müfredat

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl ortaokullarda ilk kez verilen teknoloji ve tasarım dersinin müfredatı tamamlandı. Materyalde, STEAM, mühendislik ve tasarım, mimari tasarım, grafik tasarım, bilgisayar destekli tasarım, ürün geliştirme ve engelsiz hayat teknolojileri, enerji dönüşümleri ve mühendislik gibi uygulamalara ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor.

MEB'den geleceğin tasarımcısı çocuklar için özel müfredat

Milli Bakanlığı'nca, bu yıl ortaokullarda ilk kez verilen teknoloji ve tasarım dersinin müfredatı tamamlandı.

Bakanlığın öncelikli politikaları arasında, ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen tasarım odaklı düşünen yaratıcı bireyler yetiştirmek bulunuyor.

Bu kapsamda, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 7. ve 8. sınıflarda bu yıl okutulmaya başlanan teknoloji ve tasarım dersinin müfredatı tamamlandı.

Bu dersle çocuklardan çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlaması, yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirmesi hedefleniyor.

Ayrıca teknoloji ve tasarım dersini okutan öğretmenlerin lisans mezuniyetlerinin farklılığı nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar ve öğretmenlerin beklentileri de dikkate alınarak tamamlanan müfredata uygun "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler İçin Kılavuz" materyali de hazırlandı.

Akademisyenler, alan öğretmenleri ve Bakanlık personelinden oluşan bir komisyon tarafından kaleme alınan kitaptan, teknoloji ve tasarım dersini okutan yaklaşık 12 bin alan öğretmeni yararlanacak.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ İLE ÖĞRENCİLER PROBLEM ÇÖZÜYOR

2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde "bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması becerilerinin kazandırılması" yönünde hedef yer alıyor.

Teknoloji ve tasarım dersinin müfredatında Fen, Teknoloji, Sanat ve Matematik Eğitimi (STEAM), mühendislik ve tasarım, mimari tasarım, grafik tasarım, bilgisayar destekli tasarım, ürün geliştirme ve engelsiz hayat teknolojileri, enerji dönüşümleri ve mühendislik gibi ana başlıklar bulunuyor.

Öğretmenlere yönelik uygulama çalışmaları, 3D yazıcı, güneş paneli gibi araç gereçler ve özel malzemeler kullanılarak atölye ortamında yapıldı. Uygulamalar, 81 ilin koordinatörleri tarafından eylül ayı içerisinde ülke genelindeki bütün teknoloji ve tasarım öğretmenlerine tanıtıldı. Yaklaşık 12 bin öğretmen için gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda ülke raporu hazırlanacak.

Kılavuz materyalindeki etkinliklerle, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin sorumluluk almaları ve problemlerin çözümünde teknoloji geliştirme basamaklarını uygulayarak tasarım becerilerini kullanmaları hedefleniyor.

Ayrıca öğrencilerin kendi yeterlilikleri doğrultusunda farkındalık oluşturacak, özgür, özgün ve yenilikçi düşünme becerileri kazandıracak, birey, çevre, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimi fark etmelerini sağlayacak bir süreç öngörülüyor.

Öğrencilerin sadece buluş, icat, keşif, bilim, teknik, endüstri ile ilgili bilgileri edinmelerini değil, fikri hakların korunması konusunda bilinç kazanmaları ve etik yollardan üretim yapma süreçlerini benimsemeleri de müfredata eklendi.

Sayfa Yükleniyor...