İşitme engelli öğrencilere "Türk İşaret Dili" dersi verilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), işitme engelliler ilkokullarının 1, 2. ve 3. sınıf öğrencileri için Türk işaret dili dersi öğretim programları hazırlandı.

işaret dili.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce işitme engelliler ilkokullarının 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için "Türk İşaret Dili" dersi öğretim programı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlandı. 

Buna göre işitme engelli öğrencilerin günlük hayatta sıkça kullandığı kelimeler haftada 2 saatlik derslerle anlatılacak.

Türkiye'deki işitme engelli öğrenciler arasında kullanılan işaret dilinde temel düzeyde bir standart geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen program, "öğrenci merkezlilik, aktif öğrenme, esneklik, disiplinler arası tematik desen" esaslarına dayalı ve "etkinlik temelli bir yaklaşımla" hazırlandı.

HER SINIF İÇİN AYRI HEDEF

"Türk İşaret Dili" dersi 1. sınıf öğretim programında, öğrencilerin günlük hayatlarında sıkça kullandıkları temel sözcüklerin ve kavramların işaret dilindeki karşılıklarının tanıtılarak, temel işaret dili dağarcığının oluşması hedeflendi. Bu sınıf düzeyinde, öğrencinin kendisi ve yakın çevresinden başlayarak, yaşadığı sosyal çevrede kullanması muhtemel 624 sözcüğe yer verildi.

TOPLAMDA 953 SÖZCÜK HEDEFİ

İlkokul 2. ve 3. sınıflar öğretim programları, öğrencilerin günlük hayatlarında ve yakın çevrelerinde sıklıkla kullanabilecekleri örnek sözcükler, cümleler, diyaloglar ve konularla özgün bir program tasarımı olma özelliği de taşıyor. 2. sınıfta 1. sınıfa ek olarak 158 yeni sözcüğe, 3 sınıfta ise 171 yeni sözcüğe yer verildi.

Tüm sınıf gruplarında toplamda 953 sözcüğün öğretimi hedeflendi.

ÖĞRENİLENLER DİĞER DERSLERLE DE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Türk İşaret Dili dersi 2 ve 3. sınıf öğretim programları özellikle temel akademik becerilerin öğretiminin gerçekleştirildiği hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri gibi derslerle ilişkilendirildi.

Öğrencilerin bu derste edinecekleri becerileri farklı derslere transfer edebilmelerini sağlayacak disiplinler arası bir anlayış benimsendi. Buna göre programda, "kendimi tanıyorum, okulumu seviyorum, ailem ve evim, oyun, spor ve sağlık, yiyecek ve içecekler, taşıtlar ve trafik, ülkemi seviyorum" gibi temalar ve ilkokul hayat bilgisi dersinin yanı sıra temel matematik ve fen kavramlarının verildiği temalar ile matematik, fen bilimleri derslerinin mevcut temaları eş güdümlü olarak planlandı.

Böylelikle öğrencinin Türk işaret dili dersinde edindiği işaretleri diğer derslerde de kullanması sağlanacak.

Bu yolla öğrenmenin kalıcılığına ve işitme engelli öğrencilerin akademik başarılarının artmasına imkan tanınabilecek.

İşitme engellilerin kendi aralarında ve işitenlerle iletişim kurmalarına katkıda bulunacak bu programlarla aynı zamanda işitme engellilerin iletişim kurmalarında sorun yaratabilen yöresel ve bölgesel farklılıkların azaltılması ve ortak bir işaret dilinin oluşturulması da hedefleniyor.

Sayfa Yükleniyor...