Milli Eğitim Bakanlığı yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliği yenilendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Haberler 05.02.2021 - 10:56

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliği yenilendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Yükseköğretim mezunu olmak.

Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir

Müdür olarak görev yapmış olmak.

Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,

Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak şartları aranır.

MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VEYA MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Sayfa Yükleniyor...