SBS tarihe karışıyor

Bakan Çubukçu, SBS sınavının 6. ve 7. sınıflarda kaldırılacağını, ayrıca düz liselerin de Anadolu ve meslek liselerine dönüşeceğini açıkladı.

Haberler 28.06.2010 - 10:43

SBS tarihe karışıyor

Milli Bakanı Nimet Çubukçu, Seviye Belirleme Sınavı’yla (SBS) ilgili açıklama yaptı.


Bakan Çubukçu, sınavın 6 ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, SBS’nin 8. sınıflar için devam edeceğini belirtti.

Çubukçu, orta öğretimde gerçekleştirilecek yeniden yapılanma ile gelecek yıllar içerisinde genel liselerin tamamımının Anadolu Liselerine ve Meslek Liseleri'ne dönüştürüleceğini ifade etti.

Nimet Çubukçu, okullar arası niteliksel farklılıkların bu şekilde ortadan kaldırılacağını, okul çeşitliliğinin de en aza indirileceğini bildirdi.

''AŞIRI STRES VE KAYGIDAN UZAKLAŞACAKLAR''
Çubukçu, yeni düzenlemeyi şöyle anlattı:        

''Seviye Belirleme Sınavını 6. ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırıyoruz. Sarmal bir yapı içeren müfredat doğrultusunda SBS sadece 8. sınıfta yapılacak ve 8. sınıf konulardan sorumlu olacaklar. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 6. sınıfa başlayan öğrencilerimiz sınava girmeyecekler. Bu öğrenciler 2011-2012 yılında da 7. sınıf öğrencisi olarak yine sınava girmeyecekler.        

Fakat bu yıl Seviye Belirleme Sınavında 6. sınıfta olup eski sisteme uygun olarak sınava giren öğrencilerimiz 7. ve 8. sınıflarda da sınava girecekler. Bu yıl 7. sınıfta olup SBS'ye katılan öğrencilerimiz önümüzdeki yıl yine eski sisteme uygun olarak 8. sınıfta da sınava girip bu şekilde ortaöğretim kurumlarına yerleşecekler.       

Böylelikle öğrencilerimizi sınavdan değil ama sınav odaklı bir sistemden, aşırı stres ve kaygıdan uzaklaştırmış olacağımızı ümit ediyorum. Velilerimizin sırtındaki büyük ekonomik yükü kaldırmayı da hedefliyoruz. Bu karar sadece SBS ile ilgili düzenlemeyi değil aynı zamanda Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarını destekleyici yönde olmuştur. Dolayısıyla SBS'de yapmış olduğumuz bu düzenleme bir geriye dönüş olarak algılanmamalıdır.       

Yaklaşık 8 yıl önce hükümet olduğumuzda eğitim en önemli konu olarak, Sayın Başbakanımızın da ifadesiyle 'Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi' olarak ele alınmış ve eğitime ayrılan bütçe, Türkiye bütçesinin en büyüğü olarak bu konuya verilen önemin altı çizilmiştir. Yaklaşık 8 yıldır Türkiye'de çok uzun yıllardır, onlarca yıllardır eğitimde ihmal edilmiş olan fiziki ve teknolojik altyapı gibi çalışmalara hız verilmiştir.        

Arzu edilen odur ki tüm ortaöğretim kurumlarımızın fırsat eşitliği sağlayacak şekilde, akademik başarıları yüksek olan okullar haline dönüştürmek. Bunları yapabilmek için her şeyden önce fiziki altyapıları yeterli okullara ihtiyacımız vardı. Bugün derslik başına düşen öğrenci sayısı 50-60'lı sayılardan, yaklaştığımız noktada, en geç 5 yıl içerisinde Türkiye'de eğitim ve öğretim sistemimiz içerisinde batının standartlarını yakalamış olacağız.''        

Eğitimin uzun bir süreç olduğuna işaret eden Çubukçu, dolayısıyla sınav sistemi üzerinde değerlendirmeler yaparken ortaöğretim sistemindeki yeniden yapılanmayı göz önünde bulundurduklarını kaydetti. Sınav sisteminin toplumda yarattığı baskıyı dile getiren Çubukçu, velilerin birbirlerine SBS'den çocuklarının kaç puan aldığını sorduğunu aktardı. Bakan Çubukçu, sınavlardaki başarının hayat başarısı gibi algılanmasından rahatsızlık duyduğunu ve bunun ortadan kaldırılması gerektiğine inandığını söyledi.
       
''SINAVLARA DUYULAN İHTİYAÇ MİNİMUMA İNECEK''
Sınavlardaki başarının hayatta başarılı olma anlamına geldiği yönünde toplumda oluşan yanlış algının ortadan kaldırılması ve okullar arası kalite farkının giderilmesine yönelik çalışmalara Bakanlıkça hazırlanan ''2010-2014 Stratejik Planı''nda yer verildiğini ifade eden Çubukçu, öğrencilerin kişisel gelişimini ve sosyal katılımını öncelikli kılan, genel ortaöğretim ile mesleki ortaöğretim arasında yatay ve dikey geçişleri sağlayan daha esnek bir yapıya gereksinim duyulduğunu vurguladı.        

Ortaöğretimde gerçekleştirilecek yeniden yapılanmayla önümüzdeki yıllarda genel liselerin Anadolu liseleri ile meslek liselerine dönüşeceğini belirten Çubukçu, böylece okullar arası niteliksel farklarla birlikte okul çeşitliliğinin en aza indirileceğini kaydetti. Çubukçu, böylece sınavlara duyulan ihtiyacın da minimuma ineceğini söyledi.        

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEME
Öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıflardaki yıl sonu başarı puanları öğrencilerin yerleştirme puanlarına yüzde 30, sınav puanları da yüzde 70 oranında etki edecek.

MEB, SBS'de yapılan yeni düzenleme ile ilgili ayrıntıların yer aldığı yazılı açıklama hazırladı.

Açıklamada, 2007-2008 yılında uygulamaya konulan Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi'nin en önemli unsurlarından biri olan SBS üzerinde yapılan detaylı ve kapsamlı analizler sonucunda SBS'nin genel olarak öğrenci, veli, öğretmen, okul ve eğitim sisteminde olumsuz etkilerinin de bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla sistemin hedeflerinden vazgeçilmeden ortaöğretim sisteminin yeniden düzenlenmesi çalışmaları da dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, yeni düzenleme, öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıflarda elde ettikleri ''Yılsonu Başarı Puanları (YBP)'' ile 8. sınıfta yapılacak olan SBS puanlarının belirli oranlarda değerlendirilmesi esasına dayanacak.

YBP, daha önceden olduğu gibi e-okul sistemi üzerinde, öğrencinin her dersten almış olduğu yıl sonu puanının haftalık ders sayısı ile çarpımlarının toplamının haftalık ders sayısına bölünmesiyle elde edilecek ve 100 tam puan üzerinden hesaplanacak.

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) hesaplanırken de, öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf Yılsonu Başarı Puanları değerlendirmeye alınacak ve yerleştirmeye yüzde 30 etki edecek. Öğrencinin 8. sınıfta gireceği SBS'den aldığı puan ise yerleştirmede yüzde 70 oranında etkili olacak.

2010-2011 öğretim yılında 6. sınıfa başlayacak öğrencilerle birlikte kademeli olarak uygulamaya konulacak olan yeni düzenlemeye göre, bu öğrenciler 2011-2012 yılında, 7. sınıf öğrencisi olarak sınava girmeyecekler. Bu yıl SBS'ye girmiş olan 6. sınıf öğrencileri ise eski sisteme uygun olarak 7. ve 8. sınıflarda SBS'ye girecekler. Bu yıl 7. sınıfta olup SBS'ye katılan öğrenciler de önümüzdeki yıl yine eski sisteme uygun olarak ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecekler.

SBS HER YIL HAZİRAN AYINDA YAPILACAK
Yeni SBS, daha önceden olduğu gibi Haziran ayında olmak üzere yılda bir kez yapılacak. SBS'nin tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi bir sınavı olmayacak.

SBS'ye katılım zorunlu olmayacak. Ancak merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınava girmeleri öneriliyor. Sınava herhangi bir sebeple katılamayan öğrenciye o yılın en düşük puanı verilerek Ortaöğretime Yerleştirme Puanı  hesaplanacak.

SADECE 8. SINIF MÜFREDATINDAN SORULACAK
SBS'de testlerin ağırlık katsayılarında değişiklik söz konusu olmayacak. Sınavda Türkçe ve Matematik test ağırlık katsayıları 4, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayıları 3, Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacak.

Yeni SBS'de OKS'den farklı olarak sorular sadece 8. sınıf müfredatından yöneltilecek. Sınavda soru içeriğinin 8. sınıf öğretim programına odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacak. Ancak soru ve sınav tekniğinin gereği olarak daha önce elde edilmiş kazanımlar da sorularda kullanılabilecek. OKS'de bütün ilköğretim müfredatından sorular yer alabiliyordu.

Merkezi sınav sistemiyle öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam Hatİp ve Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Denizcilik, Tapu Kadastro, Adalet Meslek Liseleri gibi bazı meslek liselerine yine bu sistemle öğrenci alınmaya devam edilecek.

YERLEŞTİRME
Ortaöğretim kurumlarına, yerleştirme işlemi Orta Öğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre yapılacak. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 8. sınıfın sonunda tercih başvuruları alınmak suretiyle, puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacak. Yerleştirmeye ilişkin esaslar yerleştirme kılavuzları ile duyurulacak.

Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören öğrenciler de isterlerse SBS'ye katılabilecekler. Bu öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre boyunca aldıkları Yılsonu Başarı Puanları dikkate alınmayacak.

''SBS UYGULAMASINDAN KISA SÜREDE VAZGEÇİLMİŞ OLMASI ÖNEMLİDİR''
Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:       

''Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik zamanında başlanan SBS uygulamasından kısa sürede vazgeçilmiş olması önemlidir. Ancak sayın Bakan'ın bu konuda yapmış olduğu açıklama bir özeleştiri olarak bile değerlendirilemez. Aradan geçen süre zarfında sınav sistemi ile ilgili olarak öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçilerinin karşı karşı kaldığı sorunlar hala göz ardı edilmekte, Bakanlık bir anlamda uygulamadan geri adım atarken herhangi bir özeleştirel tutum içine girmekten özellikle kaçınmaktadır.''


Sayfa Yükleniyor...