Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmelik taslağı yayınlandı

YÖK, "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" taslağını internet sitesinden yayınladı. Taslakta, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun kurulması önerisi de yer aldı.

24.06.2015 - 20:01

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmelik taslağı yayınlandı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunca eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nin çıkarılmasına ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi. 

Taslak yönetmeliğin yükseköğretim kurumlarına gönderilerek onların da görüş ve önerilerinin alındığı ifade edilen açıklamada, YÖK'ün anasayfasında "Askıya Çıkardık" bölümünde de konuya ilişkin taslak çalışmayı içeren yazının paylaşıldığı, isteyenlerin buradaki formu doldurarak görüşlerini aktarabileceği vurgulandı. 

"YÜKSEKÖĞRETİM KURUM SAYISI 193'E ULAŞTI"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim alanındaki gelişmelerin, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirdiğini ifade etti.

Saraç, Türkiye'de yükseköğretime erişim ve bu alandaki okullaşma oranının artırılmasında özellikle 2003-2014 arasında niceliksel gelişmeler sağlandığı ve yatay büyüme yaşandığını belirtti.

Yükseköğretim kurum sayısının 193'e ulaştığını, öğrenci sayısının ise 6 milyonu aştığını bildiren Saraç, bu öğrenci sayısıyla Türkiye'nin Avrupa Yükseköğretim Alanındaki en yüksek öğrenci sayısına sahip ülke konumuna geldiğini ifade etti. 

Saraç, "Yükseköğretim sistemindeki bu istikametteki büyüme sürecinin bir sonraki aşamasında keyfiyet itibarıyla, nitelik ve kalite bakımından da büyüme süreçlerinin gündeme geleceği sürekli söylenmiş ve bu konuda iyi niyetli girişimler başlatılmış olsa da bu konuda özellikle Yükseköğretim Kurulu düzeyinde yeterince yol kat edilemediğini kabul etmek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu. 

"KALİTE ODAKLI YENİDEN YAPILANMAYI ÖN PLANA ÇIKARDIK"

Türkiye'nin  2023'te dünyanın on büyük ekonomisinden birisi olma hedefinin, yükseköğretim sistemin ve kurumlarının sorumluluğunu her seviyede daha da arttırdığını vurgulayan Saraç, bununda yükseköğretim sisteminde kalite odaklı yeniden yapılanmayı çok daha fazla ön plana çıkardığına işaret etti.

10. Kalkınma Planındaki "Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulması" hedefi kapsamında son dönemde kalite merkezli büyüme ve buna bağlı süreçlerin geliştirilmesinin öncelikli gündemlerini olduğunu aktaran Saraç, bu kapsamda birçok düzenleme yaptıklarını anlattı.

Saraç, yakın zamandaki gelişmelerin çıktı odaklı süreçlerdeki kalite güvencesini daha fazla ön plana çıkardığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu da ancak kurumsal ve program esaslı dış değerlendirme süreçleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Yeni YÖK olarak, bu konuda yakın zamanda uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlarla görüşme ve değerlendirmeler yapılmış, ülkemizdeki yükseköğretim sisteminin ihtiyaçları, ilgili mevzuatlarımız da dikkate alınarak 'Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği' taslağı hazırlanmıştır. Bu taslak yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun kurulması da önerilmektedir.

Bu yönetmeliğin temel çerçevesinde, kurumsal değerlendirme ve program akreditasyonu merkezli bir dış değerlendirme sistemi, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçleri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı katılımcı ve çoğulcu yönetim yapısı, YÖK'ün idari teşkilat şemasında kanuni zorunluluk gereği onun bir birimi olarak yer almaktadır. Bu olumsuz durum ise kurulun oluşumu ve üye yapısı, karar alma süreçlerinde bağımsız olma ve en önemlisi tespit ve önerilerini Yükseköğretim Kurulu'na sunarken eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşma yöntemiyle aşılmaya çalışılmıştır." 

Saraç, YÖK olarak, Yükseköğretim Kurulu'ndan bağımsız bir Kalite Güvencesi Sistemi'nin oluşturulmasını amaçladıklarına dikkati çekerek, mevcut şartlarda yapılması gerekenlerin bir takım engelleri bahane edilerek ertelenmemesi, her şartta iyileştirme imkanı bulunduğunu düşündüklerini aktardı.

Yönetmelik zemininde başlatılan bu girişimin kanuni düzenlemeye dönüşmesinin yükseköğretimin yararına olduğunu ifade eden Saraç, taslakla ilgili üniversiteler, yükseköğretim camiası ve diğer paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Sayfa Yükleniyor...