10 girişimden 9'u başarısız oluyor

Dünyada her yıl 305 milyon girişimin kurulduğu hesaplanırken, 10 girişimden dokuzu başarısız oluyor. Globaldeki başarılı işletme sahiplerinin yüzde 82'si ise bir şirketi yönetmek için doğru deneyim ve niteliklere sahip olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

10 girişimden 9'u başarısız oluyor

İş dünyasının dinamikleri ekonomik ve politik koşullara bağlı olarak her geçen gün değişirken, yeni kurulan girişimlerin yoğun rekabet dünyasında ayakta kalması ve pazara tutunması gün geçtikçe zorlaşıyor.

Öyle ki dünyada her yıl 305 milyon girişimin kurulduğu hesaplanırken, bu işletmelerin kâr elde ederek gelişme kaydetmesi için inovasyon, teknoloji, pazarlama ve finans yönetimi gibi alanlarda stratejiler oluşturması gerekiyor.

Erken aşamadaki şirketleşmemiş girişimlerin gelişmesi için 6 aylık ön kuluçka programı hazırlayan e-ticaret platformu ikas ve İstinye Garage Incubation Hub, girişimcilerin başarılı olmalarının yollarını açıkladı.

10 GİRİŞİMDEN DOKUZU BAŞARILI OLAMIYOR

Globaldeki girişimlerin sayısı her yıl katlanarak artarken, Embroker’ın paylaştığı istatistikler yalnızca 2022’de 5 milyon yeni işletmenin kurulduğuna işaret ediyor. Ancak bu girişimlerin birçoğu iş dünyasının dinamiklerine uyum sağlayarak tam teşekküllü bir şirkete dönüşemiyor ve 10 girişimden dokuzu başarısız oluyor.

Öte yandan girişimlerin yüzde 20'si de bir yıl içinde kapanırken, her 5 girişimden yalnızca ikisinin kâr edebildiği kaydediliyor. Dünya çapındaki başarılı işletme sahiplerinin yüzde 82’si ise bir şirketi yönetmek için doğru deneyim ve niteliklere sahip olunması gerektiğini vurguluyor. Peki bu becerilerin arasında neler bulunuyor?

YENİ FİKRİ OLAN DEĞİL, YENİLİKÇİ GİRİŞİMLER BAŞARILI OLUYOR

Girişimler, belli bir ürün ya da hizmeti pazara sunarak tüketicilerin ihtiyacını karşılamayı amaçlayan genç işletmelerdir. Ancak bu girişimleri ayakta tutmak ve başarıyı istikrara kavuşturmak için çeşitli konularda sürekli olarak gelişme kaydetmek kritik bir unsuru oluşturuyor.

Yenilikçi olmak: Bir girişimin pazara tutunması için başlangıç fikrinin yeni olması zorunlu değilken, yenilikçi bir misyon edinmek çok önemlidir. Çünkü tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği günümüz koşullarında ürün ve hizmetlerin özelliklerini güncelleyerek mevcut ve potansiyel müşterilerin sorunlarına cevap üretebilmek ilerlemenin en temel basamağıdır.

Strateji oluşturmak: Sektör fark etmeksizin, bir girişimin belirli bir ivmede yükselmesinin ve pazarda yer edinebilmesinin birincil koşulu hedef belirleyerek bu doğrultuda strateji oluşturmaktan geçer.

Yeni kurulan bir işletme için ilk ayları ya da yılları kapsayan stratejiler oluşturmak ve bunlara bağlı kalmak, kaynakların doğru kullanılmasına kapı aralar. Ayrıca girişimcilerin çevikleşmesini sağlayarak olası aksaklıklar karşısında etkilenme oranını en aza indirir.

İş ağı kurmak: Yeni kurulan bir işletmenin faaliyet gösterdiği pazarda yer edinmesinin yegane anahtarı geniş ve sağlam iş ağı oluşturmaktır. Hem kendi sektörü hem de farklı sektörlerdeki oyuncularla işbirliği yapmak, yeni projeler geliştirmenin önünü açarak daha geniş kitlelere hitap etmelerini mümkün kılar.

Finansal akışı sürdürmek: bir şirketin temelini atarken sermayeye sahipse finansal desteğe ihtiyaç duymayabilir. Ancak bu şirketin kaynaklarını doğru kullanabileceği anlamına gelmez. Çünkü bir işletmenin finans akışını sürdürmesi için bütçe yönetimi konusunda yetkinleşmesi gerekir.

Sürdürülebilir bir girişim yapısı inşa etmek için mali performansı veriye dayalı bir şekilde ölçebilmek, içgörüler oluşturarak çeşitli senaryolara uygun risk haritaları oluşturmak, finansal analiz yaparak gider kalemlerini belirlemek kritik bir önem taşır.

Liderlik edebilmek: Bir girişimin büyümeye başlaması, kuşkusuz yeni ekip üyelerine duyulan ihtiyacı artırır. Ancak bir ekibe sahip olmak, girişimi başarıya ulaştırmayabilir. Çünkü her girişim sahibinin liderlik becerilerine sahip olması mümkün değildir.

Ekip üyelerinin şirkete faydalı olabilmesi için girişimcilerin ekip üyelerinin yeteneklerini doğru alanlara yönlendirebilecek, motive edebilecek, onların hedeflerine ulaşmalarında öncü olabilecek, tüm çalışanları bütüncül bir şekilde organize edebilecek yetkinliği edinmeleri gerekir.

Girişimciler için altyapı desteği sunan e-ticaret platformu ikas ve İstinye Garage Incubation Hub'ın başvuruları henüz açılan ön kuluçka programı da tam olarak bu noktada girişimcilerin doğru beceriler edinmesi için birçok konuda eğitim içeriği sunuyor.

Girişimciliğin yalın startup, tasarım odaklı düşünme, sürdürülebilir büyüme gibi esaslarını konu alan uçtan uca eğitimlerle iş fikirlerini güçlendirmelerini sağlayarak şirketleşmelerinin önünü açıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sayfa Yükleniyor...