Kamu ve özel kesim için ''Yol haritası'' olarak nitelenen Orta Vadeli Program'ın bugüne kadar açıklanamaması, bütçe hazırlıklarında da gecikmeye yol açtı.

Orta Vadeli Programa bağlı olarak gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri, hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da ilan edilemedi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16'ıncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci, ''makro politikalar, ilkeler, hedef ve gösterge niteliğindeki temek ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde DPT tarafından hazırlanan Orta Vadeli Programın'' Mayıs ayı sonuna kadar kabul edilmesiyle başlıyor.

Yasa gereği, Programın açıklanmasının ardından Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan da, Haziran ayının 15'ine kadar Yüksek Planlama Kurulu'nda karara bağlanarak, Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Orta Vadeli Mali Planda, Merkezi Yönetim Bütçe büyüklüklerinin yanı sıra, kurumsal bazda ödenek teklif tavanları da yer alıyor.