ABD ekonomisi ilk çeyrekte, ihracat ve stoklardaki sert düşüşün de etkisiyle beklentilerin üstünde daraldı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ABD'de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.1 daraldı. Beklenti daralmanın yüzde 4.9 olacağı yönündeydi.

Ekonomi, 2008'in son çeyreğinde yüzde 6.3, üçüncü çeyrekte de yüzde 0.5 daralmıştı. Böylece, ABD 1974-1975 döneminden bu yana ilk kez arka arkaya üç çeyrek küçülmüş oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre, işyerlerindeki stoklar 103.7 milyar dolar ile rekor seviyede azaldı. Stokların azalmasında iş yerlerinin ellerinde bulunan satılmamış ürünleri ellerinden çıkarmaları etkili oldu.

Stoklardaki azalmanın GSYH daralmasına katkısı 2.79 puan oldu. Stoklar dışarıda bırakıldığında GSYH yüzde 3.4 daraldı.

ABD'de ihracat ise dördüncü çeyrekte yüzde 23.6'lık daralmanın ardından ilk çeyrekte yüzde 30 ile 1969'dan beri en sert daralmayı gösterdi. İhracattaki gerilemenin GSYH'ye etkisi ise 4.06 puan ile rekor seviyede gerçekleşti.

ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamalarının (PCE) ise ilk çeyrekte yüzde 1.5 arttığı açıklandı. Reuters anketine katılan analistlerin beklentileri de yüzde 1.5 artış seviyesindeydi.