Borçluların beklediği tasarı Meclis'te

Borçları yeniden yapılandıran tasarı Meclis'e sunuldu. İşte tasarının ayrıntıları...

29.11.2010 - 17:01

“Elektrikten, suya kadar birçok borca kolaylık getiren düzenleme Meclis'e sunuldu.

Tasarı kapsamında 300'e yakın kalemdeki borcu taksitle ödeme imkanı getiriliyor.

Tasarı toplam 113 maddeden oluşuyor.

Yeniden yapılandırma 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki döneme ait tahakkuk etmiş kamu alacakları ile bunlara ilişkin gecikme faizi ve gecikme cezalarını kapsayacak.

Bu kapsamdaki borçlular kanunda belirtilen TÜFE/ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak tutarın ödenmesi koşuluyla bu düzenlemeden yararlanacak.

SGK'ya olan prim borçları için de benzeri bir yapılandırma öngören tasarıyla bu borçların takside bağlanmasına imkan getiriliyor.

Tasarıyla Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve oy kullanmada uygulanan idari para cezalarında zamanaşımı süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyor; bu idari para cezalarının bir yıl içinde tebliğ edilmemesi durumunda ortadan kaldırılması öngörülüyor.


Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarıya göre, Vakıfbank ve Türkiye Kalkınma Bankası İstanbul'a taşınacak.

Toplam 113 maddeden oluşan tasarıyla Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, TEDAŞ, YURTKUR, TRT, KOSGEB, TOBB, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kapsamındaki kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor.


''Torba Tasarı''nın öngördüğü diğer düzenlemeler şöyle:

-Slikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 40'ını kaybettiği belgelenen kişilere diğer şartlar aranmaksızın SGK'dan aylık bağlanacak.

-Genel ekonomik, sektörel ya da bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması, iş yerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde, iş yerinde geçici olarak kısa çalışma uygulanabilecek. Bu süre üç ayı geçmeyecek. Bu durumda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kısa çalışma ödeneği ödenecek. Ancak bu ücret brüt kazancın yüzde 60'ı oranında olacak.

-31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için özel sektör iş verenine sigorta primi desteği getiriliyor. Daha önce sigorta kapsamında olan, ancak işini kaybedenlerin işe alınması durumunda bu kişilerin vasıflarını göre belirli sürelerle sigorta primi desteği sağlanacak.

-Kayıtdışı çalıştırma ve kaçak yabancı çalıştırma konusundaki denetimler sıkılaştırılacak.

-Gemicilik sektörüne yönelik bazı vergi istisnaları sağlanacak.

-Vakıfbank, genel kurulu, bankanın merkezinin Ankara dışına taşınmasına karar verebilecek. Vakıfbank'ın tahvil ihracında Maliye Bakanlığının onayı ve kefaleti kaldırılıyor.

-Yurt dışında görev alacak görevlilere yabancı resmi kurumlarda 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda ise 21 yıla kadar aylıksız ücretsiz izin alma imkanı sağlanacak.

-Kadın memura toplam 16 haftalık doğum izni verilecek. Çoğul gebelikte buna iki hafta daha eklenecek. Süt izni süresi artırılıyor. 

-Eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

-Memurun yıllık veya mazeret izninde sosyal yardımlara dokunulmayacak.

-Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde memur bilgi sistemi oluşturulacak.

-Bazı kamu kurumlarına sözleşmeli uzman ve uzman yardımcısı çalıştırma hakkı tanınıyor. Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu oluşturulacak.

-Türkiye Kalkınma Bankası'nın merkezi Ankara dışına taşınabilecek.

-Merkez Bankası'nın merkezi İstanbul'a taşınacak ve bu işlem iki yıl içinde tamamlanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatabilecek.

-İl özel idareleri ile belediyelerdeki (bağlı birimler hariç) ihtiyaç fazlası kadrolu işçiler Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına atanacak.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...