Borcunu makul sürede ödeyebilecek olana yapılandırma hakkı

Şirketlerin bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yönetmelik değiştirildi. Düzenlemeye, yapılandırma talebinde bulunan şirketlerin, borçlarını "makul" bir sürede geri ödeyebilecek durumda olduğunun tespit edilmesi hükmü eklendi.

Haberler - NTV Haber 21.11.2018 - 11:03

Borcunu makul sürede ödeyebilecek olana yapılandırma hakkı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğe göre, yeniden yapılandırılma isteyen şirketin borçlarını geri ödeme kabiliyetinin tespit edilmesi şartına "makul" süre içinde ödeme hükmü de eklendi.

Yeniden yapılandırma sürecine, yurt dışı kredi kuruluşlarıyla uluslararası kurumların da katılması sağlandı. Yeniden yapılandırma sırasında borçlu şirketlere piyasa faizinin altında faiz uygulanamayacağı ve ilave finansman sağlanamayacağı hükmü ise yürürlükten kaldırıldı.

VİDEO: KREDİ KARTI BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

Yönetmeliğin aynı bölümünde yer alan "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar adına finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti, bu çerçeve anlaşmalarla belirlenecek ve Kurul tarafından uygun görülecek bir kuruluş tarafından yapılır" maddesinden de "Kurul tarafından uygun görülecek" ifadesi çıkarıldı.

Bu değişiklik sonucunda borçluların mali durumunun tespiti, çerçeve anlaşmalarla belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılacak. 

ALACAKLILARIN TAMAMININ YAPILANDIRMA ŞARTI KALDIRILDI

Yönetmeliğin "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları"na ilişkin hükümlerin belirlendiği bölümünde de bazı maddelerde değişiklik yapıldı.

Buna göre, çerçeve anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin, çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu kılındı.

Öte yandan yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin usul ve esasların çerçeve anlaşmalarıyla belirleneceği, bunların, talepleri halinde alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabileceği hükmü getirildi.

Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarının asgari unsurlarının belirlendiği bölümde de değişiklik yapılan yönetmelikte, yeni madde şu şekilde belirlendi:

"Çerçeve anlaşmalarını imzalayanların bu anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere Hakem Kurulu oluşturulur. Hakem Kurulu, birlik yönetim kurulunun görevlendireceği tarafsız ve görevinin gerektirdiği, bilgi ve deneyime sahip üç kişiden oluşur. Hakem Kurulu kararlarını en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alır. Hakem Kurulunun çalışma esas ve usulleri ile aldığı kararların hüküm ve sonuçları çerçeve anlaşmalarında gösterilir."

Bu maddede yer alan "Çerçeve anlaşmalarını imzalayanların" ifadesi, eski yönetmelikte "Çerçeve Anlaşmalarında tarafların" şeklinde yer alıyordu.

Sayfa Yükleniyor...