Buğday fiyatına 'özel' önlem

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kullanımına tahsis edilen 330 bin tonluk gümrüksüz buğday ithalat yetkisi bu yıl özel sektöre verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.08.2010 - 09:55

Buğday fiyatına 'özel' önlem

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan yazılı açıklamada, kurumun uluslararası hububat piyasalarındaki son dönem dalgalanmaların iç piyasada olabilecek olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla sürekli olarak piyasaları izlediği ve uygulanabilecek tedbirler üzerinde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin yıllık üretim ve stok miktarlarının tüketime yetecek miktarda olduğu vurgulanarak, özel sektörün ilave taleplerinin karşılanması amacıyla her yıl Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından TMO'nun kullanımına tahsis edilen 330 bin tonluk gümrüksüz buğday ithalat yetkisinin bu yıl özel sektöre verilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

AB ile yapılan ikili ticaret anlaşmaları kapsamında 230 bin tonu ekmeklik ve 100 bin tonu makarnalık buğdayı içine alan gümrüksüz ithalat yetkisinin AB ülkelerinden yapılacak ithalatları kapsadığına işaret edilen açıklamada, söz konusu yetkinin özel sektöre kullandırılması ile ilgili DTM nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, yapılması muhtemel ithalatların iç piyasalarda mevcut olan istikrarın devamlılığına katkı sağlamasının düşünüldüğü belirtildi.

Sayfa Yükleniyor...