"Devre mülk" ve "devre tatil" satışında polis ve jandarma önerisi

TBMM Dilekçe Alt Komisyonu, "devre mülk" ve "devre tatil" sektöründe yaşanan sorunları rapor haline getirdi. Raporda, 'hediye tatil', 'bedava yemek', 'ücretsiz yat gezisi' gibi vaatlerle tesise davet edilen tüketicilerin, söz konusu otel ya da tekneye gittiklerinde hiç beklemedikleri şekilde 'devre tatil' tanıtımına katılmaya mecbur bırakılıp, farklı pazarlama yöntemleriyle sözleşme imzalamaya zorlandıkları belirtildi. "Saldırgan satışı durdurun" denilen raporda, devre mülk ve devre tatil satışının yapıldığı yerlerde polis ve jandarma kontrolü olması istendi.

DHA 01.06.2021 - 11:59

"Devre mülk" ve "devre tatil" satışında polis ve jandarma önerisi

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, 'Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu' çalışmalarını tamamlayarak rapor haline getirdi. Alt komisyon, TBMM Dilekçe Komisyonu'na sektöre ilişkin gelen şikayet dilekçelerini inceleyerek, mağdurların şikayetleri doğrultusunda incelemelerde bulundu.

Komisyon raporunda; binlerce vatandaştan gelen devre mülk sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar tarafından tüketicilere psikolojik baskı uygulanarak sözleşme imzalatıldığı, taahhütlerin yerine getirilmediği, tüketiciler hakkında icra takibi başlatıldığı, firma yetkililerinin cezalandırılması gibi şikayet ve taleplerin incelendiği belirtildi.

Raporda, bazı satıcı-sağlayıcı şirketler ile tüketiciler arasında yapılan sözleşmelerde birtakım usulsüzlüklerin yapıldığı ve tüketicilerin dolandırıldığı, tüketicilerin mal ve hizmet satın almamasına-yararlanamamasına rağmen, çeşitli ödentileri ödememeleri gerekçesiyle icra takibatına uğradıkları tespitine yer verildi.

SALDIRGAN SATIŞ YÖNTEMLERİ KULLANILIYOR

Raporda, "devre mülk" ve "devre tatil" satışlarında 'saldırgan satış yöntemi' kullanıldığına dikkat çekilerek, "Tüketiciler alışveriş merkezleri ya da şehirlerin ana caddelerinde yapılan anketler vasıtasıyla iletişim bilgilerine ulaşılarak aranıp, 'hediye tatil', 'bedava yemek' veya 'ücretsiz yat gezisi' gibi vaatlerle tesise davet ediliyor. Böylelikle tüketiciler kendilerine vaat edilen imkânlardan yararlanmak amacıyla tesis, otel, ya da tekneye gittiklerinde hiç beklemedikleri bir şekilde 'devre tatil' tanıtımına katılmaya mecbur bırakılıyor.

Hazırlıksız yakalanan tüketiciler yüksek müzik altında, profesyonel satış ekiplerince farklı pazarlama yöntemleri kullanılarak ve cezbedici vaatler verilerek sözleşme kurmaya zorlanmaktadır" denildi.

"POLİS VE JANDARMA BULUNDURULSUN"

Raporda, Ticaret, Çevre ve Şehircilik, Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Sağlık Bakanlıkları, RTÜK, Türkiye Noterler Birliği, Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu ile Türkiye Sigorta Birliği’nden koordineli çalışmaları istendi.

Devre mülk ve devre tatil tesisi yapan firmaların sektörde faaliyet gösterebilmeleri için belli mali kriterleri sağlaması, bunu yerine getiremeyen firmalara izin verilmemesi talep edildi.

Saldırgan satışın sonlandırılması, satışa ilişkin belgelerin tam elde edilmesi ve vatandaşların psikolojik baskıdan kurtulmaları için ise satışın yapıldığı yer ve tesislerde polis, jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerinin bulundurulması istendi. Raporda, satışı yapan firmaların, fahiş fiyatlarda yıllık aidat almasının önlenmesi gerektiği de ifade edildi.

"YAPI RUHSATI VERİLMESİN"

Ayrıca ön ödemeli devre tatil inşaatı yapacak müteahhitlerin sınıflandırılması, iş bitirme, sermaye yeterliliği gibi nitelikleri taşımayan ve ön ödemeli satış için yerine getirilmesi zorunlu teminat türlerinden birini sağlamayan şirketlere yapı ruhsatı verilmemesi, kentsel dönüşüm projelerinde hayata geçirilen hak ediş ve bina tamamlama sigortası teminat sistemlerinin ön ödemeli devre mülk sektöründe de uygulanması ve tapu kayıtlarına tescil ve şerhlere ilişkin sorunlarla ilgili konuların çözüme kavuşturulması gerektiği kaydedildi.

DİĞER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporda, tespit edilen diğer sorunların çözümüne ilişkin şu öneriler getirildi:

- Ön ödemeli devre tatile ilişkin satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline otomatik şerh edilmesi amacıyla bir mekanizmanın kurulması.

- Teminat usullerinden olan bina tamamlama sigortasının tabana yayılarak maliyetinin düşürülmesi için zorunlu sigorta haline getirilmesine ilişkin somut çalışma yapılması.

- Devre mülk ve devre tatil sektörlerine müstakil yasal düzenleme hazırlık çalışmalarının yapılması.

- Yatırımcının sigortalanabilmesine, bunun gerçekleşmesinin temini amacıyla idarece periyodik kontrol/denetim/yaptırım planına bağlanabilmesine yönelik çalışma yapılması.

- Devre tatil sektöründe inşaat, satış veya hizmet alanlarında faaliyet gösteren firmaların sektöre girişini ve uygulamalarını mesleki açıdan düzenleyen ve mesleki özen içinde hareket etmelerini sağlayacak ve sektörün özdenetimini yapacak yarı kamusal çatı bir meslek kuruluşunun kurulması yönünde çalışmalar yürütülmesi. Söz konusu yapıya ilişkin yazılı ve altına imza atılmış bir etik değerler manzumesi hazırlaması.

- Devre mülk kurulmasında taşınmazın mesken nitelikli olma koşulunun kaldırılması.

- Satışlardaki noter harçlarının düşürülmesi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Sayfa Yükleniyor...