Davutoğlu'dan kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası açıklaması

Ekonomide öncelikli dönüşüm programını açıklayan Başbakan Davutoğlu, kıdem tazminatı konusunda düzenleme yapacaklarını söyledi. Ev alacaklara yapılacak yardıma da değinen Davutoğlu, 5 yıl için yüzde 15 olacak desteğin erken çekimlerde daha az olacağını söyledi.

Davutoğlu'dan kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası açıklaması

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı'nda konuştu.

Öncelikli dönüşüm programının iş gücü ayağını açıklayan Davutoğlu, kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.

Çalışanların çok büyük bir kısmının kıdem tazminatı alamadığını söyleyen Davutoğlu, işverene yük olmadan bunu yaygınlaştırmaya yönelik mekanizmanın kurulacağını söyledi.

Davutoğlu, işsizlik sigortasının esnetilmesi ve yararlanma süresinin artırılmasına yönelik çalışma yapılacağını ifade etti.

Yeni paketle 2018'e kadar istihdam oranlarının her yıl ortalama 1 puan artırılması hedefleniyor.

Uygulamalı eğitimlerin artırılması ve meslek liselerinin iş gücüne katkı sağlamasının sağlanması da hedefler arasında.

KADEMELİ OLACAK

Başbakan'ın açıklamaları arasında ev alacaklara yapılacak devlet desteği de vardı.

Davutoğlu, 5 yıl için yüzde 15 olarak planlanan destekle ilgili, "Birisi derse ki ben dördüncü yılda, üçüncü yılda evi almak istiyorum, 4 ve 3. yıllar için kademelendirilmiş bir teşvik uygulaması olacak. 5 yıl için yüzde 15 ise, diyelim ki 4 yıl için yüzde 12, 3 yıl için yüzde 10 gibi kademelendirilmiş bir şekilde düzenleme getireceğiz" diye konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu programla işsizliğin azaltılması, kadın istihdamının artırılması, iş gücü piyasasının etkin hale getirilmesini hedefliyoruz. Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Program dönemi sonunda yani 2018 sonunda kadınların işgücü katılım ve istihdam oranlarını her yıl ortalama 1 puan artırmayı, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı ve istihdam teşviklerinin etkinliğini artırmayı planlıyoruz. 43 adet eylem planı var bunun içinde.

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare halinde gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağız. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarını esnetmek ve yararlanma sürelerini artırmak için mevzuat çalışması yapacağız.

Uzaktan eğitim sistemi kuracağız ve buna işlerlik kazandıracağız.

Sosyal yardımla istihdam arasında bağlantı kuracağız. Çalışmaktansa sosyal yardım alayım diye çalışılmamasının önüne geçeceğiz.

İstihdam teşviklerine etki analizi çalışması yapacağız. İstihdam bizim için hayati bir konudur ve bunun için ayrıca detaylı bir çalışma yapacağız.

Uygulamalı eğitimleri yaygınlaştırarak okul ve iş dünyası arasındaki ilişkileri güçlendireceğiz. Meslek liselerini yeni bir reformla iş gücüne katkı sağlama konusunda geliştireceğiz.

Fabrikaların sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme yapacağız. 

Üniversitelerde 3 sömestr uygulamasını yaygınlaştıracağız.

Ortaokul ve liselerde bireysel yetenekleri öne çıkartacak rehberlik sistemini geliştireceğiz.

Eğitim müfredatını sanat ve sportif faaliyetleri öne çıkartacak şekilde geliştireceğiz. Sanat ve sportif faaliyetin eğitimin bir parçası olarak kabul edilmesi gerekiyor. Eğitim müfredatını her gence en az bir sanat veya spor dalında performans becerisi kazandıracak şekilde güncelleyeceğiz.

Yurtdışında iyi eğitim görmüş insanlarımız Türkiye'de daha iyi şartlarda çalışmak istiyor. Amacımız beyin göçünü engellemek ve Türkiye'yi cazip kılmak.

Sağlıklı yaşam ve hareketlilik dönüşüm programı

Öncelikle insanları hasta yapmamanın yollarını bulmamız lazım. Koruyucu hekimlik çalışmasıyla insanların bilinçlendirilmesi sağlanacak.

Gıda kontrollerini nitelik ve sayı bakımından artıracağız. Yeme ve beslenme kültürünü birlikte geliştirmek lazım.

Etiket ve ambalajları tüketicileri daha doğru bilgilendirilecek şekilde düzenleyeceğiz.

Diyabetin erken dönemde teşhis edilme oranını artıracağız.

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı

Yerel idareleri destekleyeceğiz. Akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz.

Büyükşehirlerde kırsal alanlara kaynak ayrılması uygulamasını takip edeceğiz.

Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştirme programı

Şehirlerimizin dezavantajlarını azaltmayı, yaşam kalitesini artırmayı planlıyoruz. Şehir sakinleri arasında sosyal uyumu geliştirecek uygulamaları hayata geçireceğiz.

İmar değişiklikleriyle oluşan değer artışlarından kamunun pay almasını sağlayacağız. Bu kesinlikle rant vergisi değil.

Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde gayrimenkul sertifikası modeli geliştireceğiz. Bu da devrim mahiyetinde bir adım. Bu yolla imar değişikliği esnasında değer kaybına uğrayan bir yerden veya kamulaştırmalarda başka bir alana, bu gayrimenkul değerin menkul değer haline dönüştürülerek aktarılması ve disiplinize edilmesi.

Arsa geliştirme çalışmaları olarak yerel yönetimlere destek vereceğiz. Tarihi şehirlerinin canlandırılmasına yönelik hizmet vereceğiz.

Piyasaya arz edilen uygunsuz ithal ürünlerin kullanılmasını engelleyeceğiz.

Kalkınma için uluslararası işbirliğini geliştirme programı

Küresel farkındalığı artırmaya yönelik eğitimler vereceğiz. Eğitim kurumlarında yabancı dilin etkinliği konusunda çalışmalar yapacağız. Eğitimde uluslararası hareketlilik ve işbirliği sağlayacağız.

Kamu kurumlarında dış ilişkiler uzmanlığı kadrosu oluşturacağız. Kamu kuruluşlarını bütçe ve insan bakımından güçlendireceğiz.

Kayıtdışı ekonominin azaltılması programı

Kayıtdışı istihdamı analiz edip yol açtığı sorunları ortaya çıkartacağız. Vergi tahsilatını artırmak amacıyla ödeme terminalleri kuracağız.

Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan ürünün takibini sağlayacak bir sistem kuracağız.

Vergi ve sosyal güvenlik bilincini geliştirmek için görsel medyayı kullanacağız.

"KIDEM TAZMİNATI YAYGINLAŞTIRILACAK"

Davutoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıdem tazminatı ve işsizlik konusundaki soruya Davutoğlu şu yanıtı verdi:

"Kıdem tazminatı meselesi her zaman gündemde oldu. Bu hususun işveren ve işçişlerin ortak görüşüyle sonuçlandırılması önemli. Kıdem tazminatından istifade eden çalışanlarımızın gerçek çalışanlara nisbeti düşüktür. Çalışanların yüzde 90'ı kıdem tazminatı alamıyor. Kıdem tazminatını çalışanlara nasıl yaygınlaştırabiliriz. İşverenlere getirdiği yükü nasıl azaltabiliriz. Bunları sağlayacak bir mekanizmayı nasıl kurabiliriz. Bazı düşüncelerimiz var."

Davutoğlu'nun söz verdiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de kıdem tazminatının mevcut haliyle sürdürülemeyeceğini kaydetti.

"AMAÇ YENİ EVLİLİKLERİ TEŞVİK ETMEK"

Davutoğlu, dün açıkladığı "konut alacaklara yapılacak yüzde 15 devlet yardımı"na değindi.

Dün inşaat sektörüyle yaptıkları görüşmenin çok faydalı geçtiğini söyleyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek istiyoruz. Eskiden nüfus az olsun konut da az üretilsin mantığı vardı. Yüzde 25 peşinat toplamak yükse biz bu yükü hafifletelim. Konut sahibi olmakta talebi artırıcı bir etki yapacak. Özellikle düşük gelirliler için teşvik olacak.

Bu ilk evi alacaklar için geçerli olacak. Böylece yeni evlilikleri de teşvik etmiş olacağız. İnşaat sektörü de rahatlayacak. Yani 100 bin lira biriktirene 15 bin lira da devlet verecek. Peşinatı temin etmek kolaylaştırılmış olacak. 5 yıl için yüzde 15 ise 4 yıl için yüzde 12 gibi olacak şekilde düzenleme getireceğiz. Erken çekimlerde yüzde 15'ten daha az olacak.

Birisi derse ki ben dördüncü yılda, üçüncü yılda evi almak istiyorum, 4 ve 3. yıllar için kademelendirilmiş bir teşvik uygulaması olacak. 5 yıl için yüzde 15 ise, diyelim ki 4 yıl için yüzde 12, 3 yıl için yüzde 10 gibi kademelendirilmiş bir şekilde düzenleme getireceğiz.

Bu devletin konut talebini artırmak için inşaat sektörünü, konut alımlarında peşinat yükünü hafifletmek için de yeni evlilere yaptığımız bir destek olacak." 

"FAİZ İNDİRİMİ KARARI DOĞRU"

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Başkan Erdem Başçı'nın dün yaptığı faiz indiriminin devam edebileceği açıklamasına ilişkin ise Davutoğlu şunları kaydetti:

"Merkez Bankası faiz oranları konusunda açıklamalar yapıyor. Dünyadaki trendler göz önüne alındığında faiz oranlarında düşme zaten bekleniyordu. 2014 yılında siyasi istikrarın güçlü bir şekilde devam etmesi bile faiz oranlarını etkileyen bir gelişmeydi.

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi doğru bir karardır. Sayın Başçı'nın dün yaptığı açıklama da doğru yönde bir açıklamadır. Trendi takip edip doğru adımların atılması gereklidir. Beklentilerin ne olması gerektiğini kendileriyle de konuşuruz.

Türkiye atılması gereken adımların atılması konusunda AK Parti döneminde tecrübe kazanmıştır. Faiz oranlarının daha aşağı bir trende doğru yönlenmesi doğru olur. Bu yönde bir karar alınacağı düşüncesindeyim."

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Türkiye
  • Gündem
  • Ekonomi
  • Genel

Sayfa Yükleniyor...