Hazine 6.9 milyar lira borçlandı

Sabit kuponluda piyasaya net satış 2.76 milyar TL, altı ayda bir kupon ödemeli tahvilde ise 3.36 milyar TL oldu. Piyasaya ve kamuya yapılan toplam borçlanma 6.9 milyar lirayı buldu.

Haberler 16.08.2010 - 14:50

Hazine 10 Nisan 2013 itfalı 3 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında piyasaya net satış 2,759.8 milyon TL, 19 Temmuz 2017 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli FRN'in yeniden ihracında ise 3,363.4 milyon TL oldu.

Reuters anketinde beklenti, sabit kuponlu tahvilde piyasaya satışın 1.86 milyar TL, FRN'de ise 3.89 milyar TL olması yönündeydi.

İhalede sabit kuponlu tahvilin bileşik faizi yüzde 8.97, FRN'de ise ortalama fiyat 100.719 TL oldu.

Reuters anketinde sabit kuponlu tahvilde bileşik faizin yüzde 8.90, FRN'de fiyatın 100.530 TL olması bekleniyordu.

Sabit kuponlu tahvilde ROT dahil piyasaya net satış 2,759.8 milyon TL olurken, PY'lere ROT satışı 838.1 milyon TL, ihalede ise net satış 1,921.7 milyon TL oldu. Kamuya ise 500 milyon TL satış gerçekleşti.

FRN'de ROT dahil piyasaya net satış 3,363.4 milyon TL olurken, ROT satışı 1,516.2 milyon TL, ihalede ise net satış 1,847.2 milyon TL oldu. Bu tahvilde kamuya satış 300 milyon TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan sabit kuponlu tahvil ihalesinde nominal teklif 3,322.6 milyon TL, FRN'de 4,480.5 milyon TL oldu. ROT'ta ise net PY teklifleri sabit kuponluda 2,095.2 milyon TL, FRN'de ise 1,516.2 milyon TL olmuştu.

Hazine, bu hafta 16.45 milyar TL'si piyasaya, 1.6 milyar TL'si kamulara olmak üzere toplam 18.04 milyar TL itfası öncesi, bugünkü ihalelerin ardından yarın 20 Temmuz 2011 itfalı iskontolu Hazine bonosu, 25 Nisan 2012 itfalı gösterge tahvili ve 15 Ocak 2020 itfalı, 10 yıllık altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edecek.

Bu hafta yapacağı ihaleler ile Ağustos ayı ihale programını tamamlayacak olan Hazine, bu ay toplam 18.9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 17.2 milyar TL iç borçlanma hedefliyor.

Hazine, 10 Ağustos'ta düzenlediği 1 Nisan 2020 itfalı, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında 1.93 milyar TL'si piyasadan, 300 milyon TL'si kamudan olmak üzere 2.23 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Sayfa Yükleniyor...