Hükümet, artan bütçe açıklarına çözüm için gelir artırıcı bir dizi tedbiri geçen haftalarda yürürlüğe koydu.

Gelir artırıcı başka tedbirler de yolda ancak açığa çare arayışları bununla sınırlı değil. Harcama azaltıcı tedbirler için de hazırlıklar sürüyor.

İşte, taslak liste ve sağlayacağı tasarruf tutarları...

Eşdeğer ilaçta yüzde 80 bandının 64'e çekilmesi. 150 milyon liraya yakın katkı bekleniyor.

İlaçta katılım payının emeklilerde yüzde 10'dan 15'e, çalışanlarda ise yüzde 20'den 30'a çıkarılması. Bu artışın 2009'a katkısı 700 milyon liraya yakın. Önümüzdeki iki yıla katkısı ise 2 milyar 255 milyon lira.

Sağlık personeline döner sermayeden yapılan katkı payı ödemesinden yüzde 15 kesilmesi. 2.5 yıllık katkısı bir milyar 700 milyon lirayı aşıyor.

Aile hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılmasının ertelenmesi. katkısı, 277 milyon lira tasarruf.

Mal ve hizmet alımlarına sınırlama ve kamuya taşıt alımının durdurulması. İki kararla 500 milyon lira tasarruf öngörülüyor.

KÖYDES ödeneklerinden yüzde 20 tasarruf. Kırsal kalkınma kurumları ve kalkınma ajanslarına ödeneklerin durdurulması veya kısıtlanması. SODES ve cazibe merkezleri ödeneklerinden tasarruf. Bu uygulamaların 2009'a katkısı 290 milyon liraya yakın olarak hesaplanıyor.

Sokak aydınlatma bedellerinin tüketiciye yansıtılması. Uygulama Haziran'dan itibaren başlasaydı bu yıla katkısı 250 milyon lira olacaktı.

Belediyelere vergi gelirlerinden aktarılan paydan kesinti. Bu yıl 500, 2010'da 815 ve 2011'de 890 milyon lira tasarruf hedefleniyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na ayrılan payın yüzde 20 azaltılması. Mayıs'tan itibaren uygulanması öngörülen kararın bu yıl 186 milyon lira tasarruf sağlayacağı hesaplanıyordu.

Öğretmenlerin haftalık ders saati süresinin 20 saate çıkarılması yoluyla ek ders ücretinden tasarruf. Getirisi 450 milyon lirayı buluyor.

Ticaret odalarının sicil harç payının yüzde 25'ten 10'a çekilmesi. Katkısı bu yıl 20 milyon lira. Barolara verilen yargı harç payının yüzde 2'ye çekilmesi. 15 milyon lira katkı bekleniyor.

LİSTEDEKİ ONAY ALMASI ZOR ÖNLEMLER
Listede olan ancak ekonomi bürokratlarının hükümet onayı almasını zor olarak değerlendirdiği önlemler ise şöyle:

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na modernizasyon projesi için aktarılan ödeneklerin iptal edilmesi. Bu uygulamayla 2011 sonuna kadar 2 milyar 372 milyon lira tasarruf hedefleniyor.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na vergi gelirlerinden ayrılan payın yarıya indirilmesi. 2009'un kalan bölümünde 644 milyon lira tasarruf beklenen uygulamadan 2010 ve 2011'de 2 milyar 163 milyon lira katkı hedefleniyor.

Özürlülerin eğitim ve evde bakım desteği ödemesinde üçte bir oranında kesinti. İki kararın 2009 katkısı 369 milyon lira. 2010 ve 2011'de ise toplam 1.5 milyar lira katkı bekleniyor.

Harcama azaltıcı listede personel ödemelerine ilişkin önlemler de var. Ancak özellikle memur maaş artışlarında yılbaşındaki kararın aynen uygulanması, bu konudaki hazırlıklardan vazgeçildiğini gösterdi.

Gelir artırıcı önlemler listesinde ise emlak, motorlu taşıtlar vergisi artışları, yurtdışı çıkış harcının artırılması, yol ve köprü ücretlerinin artırılması yer alıyor.

13 tedbirlik gelir artırıcı listenin altı ve yedinci sırasındaki bedelli askerlik ve dövizle askerlik bedelinin artırılmasının da uygulanmayacağı belirtiliyor.