Hurda araçlarda borç ve cezalar siliniyor

Model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlar hurdaya çıkarılmaları halinde vergi borçları ve cezaları silinecek.

Anadolu Ajansı 25.03.2009 - 10:55

Hurda araçlarda borç ve cezalar siliniyor

Maliye Bakanlığı'nın, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Uygulama 30 Haziran 2010 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle, il özel idarelerine bedelsiz teslim edilenlerle, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKEK) ait hurda müdürlüklerine teslim edilerek hurdaya çıkartılan taşıtları kapsayacak.

Düzenlemeyle söz konusu taşıtların, 31 Aralık 2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2008'e kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.

Buna göre, motorlu taşıtlarını maddenin yürürlüğe girdiği 28 Şubat 2009 tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan, ancak adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olanlarla düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari ve mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak, düzenlemeden yararlanabilecek.

Trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimiyle il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olacak.

         Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olmayan veya  motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların  durumlarının kanaat verici belgelerle ispat edilmesi veya ilgili trafik tescil  kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde  bulunulması halinde bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 4'te 1'inin 31  Aralık 2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla kalan vergi aslı, gecikme zammı,  gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının  tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

         Uygulama kapsamında otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları, motosikletler,  minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon,  çekici ve benzeri araçlar teslim edilebilecek.
        
ÇALINAN TAŞITLAR        
         Tebliğe göre, 5 Temmuz 2003 tarihinden önce çalınan motorlu taşıtlara   ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5 Temmuz  2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait ve ödenmemiş motorlu  taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil  plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.

         Düzenlemeden 21 Mayıs 1997 tarihinden önce taşıtını noter satış senediyle  satan, ancak ilgili trafik tescil kaydı halen adına devam edenler de  faydalanacak.

         Düzenleme kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha  önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi  cezaları ile idari para cezaları red ve iade edilmeyecek.

         Taşıtları üzerinde mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz gibi benzeri şerhler  bulunanlar, bu şerhler kaldırılmadan düzenlemeden yararlanamayacak.

         Mükellefler söz konusu uygulamadan yararlanabilmek için taşıtlarını 28  Şubat 2009 tarihinden 30 Haziran 2010 tarihine kadar il özel idarelerine veya  hurdaya çıkartmak suretiyle kayıt ve tescillerini bildirerek MKEK Hurda İşletmesi  Müdürlüğü'nün Kırıkkale, İzmir-Aliağa, Kocaeli-Seymen MKEK hurda müdürlüklerine  teslim edecekler.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...