NTV

İMKB'de yönetim değişiyor

Ekonomi

Yayımlanan yeni bir Kanun Hükmünde Kararname ile İMKB Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri 31 Aralık 2011 tarihinde sona erecek.

Yürürlüğe giren yeni bir Kanun Hükmünde Kararname ile İMKB'de yönetim değişiyor.

Resmi Gazete'nin 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısında yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, İMKB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri 31 Aralık 2011 tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Yönetim Kurulu'nun görevi Kasım 2012'de doluyordu.

Kararname uyarınca, İMKB Yönetim Kurulu'nun üye sayısı 5'ten 7'ye çıkarılırken, Borsa Başkanı'nın görev süresi dört yıl, yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olarak belirlendi.

Kararnameye göre, maddenin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde İMKB tarafından, 1 Ocak 2012 tarihinde göreve başlamak üzere, yönetim kurulunun 3 üyesini seçmek için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.

Yeni yapılanmada 7 üyeden 4'ünü kamu, 3'ünü genel kurul seçecek.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ İÇİN Mİ?
Kanun Hükmünde Kararname'nin özelleştirme sürecinde daha hızlı karar için çıkmış olabileceği belirtiliyor.

YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?