Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği süresi uzatıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteği süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.12.2017 - 11:33

Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği süresi uzatıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Hazine Müsteşarlığının yazısı üzerine ilgili kanun maddesi kapsamında 25 Aralık'ta Bakanlar Kurulunca alınan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararın 4. maddesinin 11. fıkrasında yer alan "31.12.2017" ibaresi "31.12.2018" şeklinde değiştirildi.

Böylece kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatılmış oldu. Karar 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Sayfa Yükleniyor...