Mali kural Ekim'e kaldı

Maliye Bakanı Şimşek, mali kural yasa tasarısının bu döneme yetişmediğini, 2011 bütçesinin orta vadeli program çerçevesinde hazırlanacağını söyledi.

16.07.2010 - 11:38

Mali kural Ekim'e kaldı

KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar ile görüştükten sonra gazetecilerin mali kural düzenlemesine ilişkin gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mali kural yasa tasarısı bu döneme yetişemeyecek, ama bu şu anlama gelmiyor; 2011 bütçesinin daha önce açıklanan programın dışına şu veya bu kaygılarla çıkartılacağı anlamına gelmiyor. Az, öz bir şekilde 2011 yılı bütçesi daha önce bizim hazırladığımız orta vadeli mali plan çerçevesinde hazırlanıp Meclisimize sunulacaktır" dedi.

Mali sürdürülebilirliğin ve öngörülebilirliğin artırılması suretiyle makro ekonomik istikrarın güçlendirilmesi için kamu mali yönetiminde uygulanacak mali kurallar ve buna ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Mali Kural Kanunu Tasarısı" piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Bütçe disiplininde herhangi bir gevşemenin söz konusu olmayacağını belirten Şimşek, bu gelişmenin mali kuraldan vazgeçme anlamına gelip gelmediği sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

"Biz yıllardır üstü örtük bir mali kural çerçevesinde bütçe uygulamalarını zaten yapıyoruz. Dolayısıyla kuraldan o anlamda vazgeçme diye birşey söz konusu değil. Bizim hükümetimizin en temel önceliklerinden bir tanesi bütçe dengelerinin; istihdamı, büyümeyi, uzun vadeli mali sürdürülebilirliği destekleyecek nitelikte uygulanmasıdır. Dolayısıyla mali disiplin önemlidir, bu

sadece sözde değildir. Şu anda dünyada, borç stokunun milli gelire oranının düşme eğilimine girdiği çok nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Bütçe açıklarında, tedrici de olsa azalma yaşanacağı nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla Türkiye gerek uzun vadeli mali sürdürülebilirlik konusunda, gerekse ekonomik potansiyelini gerçekleştirmesi konusunda bütün yapısal reformları uygulamamakta kararlıdır. Geçmişte de biz birçok yapısal reform uyguladık, önümüzdeki dönemde de böyle olacak."

Şimşek, mali kural düzenlemesinin Ekim ayında çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise, "Bizim için Maliye Bakanlığı olarak önemli olan bu seneki bütçe uygulamalarının daha önce açıklanan hedefler çerçevesinde olması, 2011 bütçesinin de daha önce açıklanan orta vadeli program çerçevesinde hazırlanıp tekrar Meclisimize sunulmasıdır. Bizim için önemli olan budur. Mali kural yasasına ilişkin çalışmalar bu döneme yetişmiyor, daha sonraki dönemlerde tabii ki değerlendirilir" karşılığını verdi.

Yürürlük ve yürütme dahil toplam 15 maddeden oluşan tasarının önümüzdeki yıldan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

İki ana bileşenden oluşan mali kural ile orta-uzun vadede bütçe dengesinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1'i oranında açık verilmesi, yıllık büyümenin de yüzde 5 olması öngörülüyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...