Ekonomide 3 yıllık yol haritası OVP ile belirlendi: Orta Vadeli Program (OVP) nedir?

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntıları açıklandı. OVP ile 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri belirlendi. Programa göre, enflasyonun 2026'da tek haneye düşürülmesi hedefleniyor. Peki, Orta Vadeli Program (OVP) nedir? İşte Orta Vadeli Program'ın ayrıntıları...

Ekonomide 3 yıllık yol haritası OVP ile belirlendi: Orta Vadeli Program (OVP) nedir?

2024-2026 dönemine ilişkin , istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri (Orta Vadeli Program) ile belirlendi.

OVP'NİN 4 TEMEL AMACI VAR

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer verileceğini açıkladı.

Büyüme ve istihdamı ihmal etmeyeceklerinin altını çizen Yılmaz; "OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefleyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak. " ifadelerini kullandı.

Ekonomide 3 yıllık yol haritası OVP ile belirlendi: Orta Vadeli Program (OVP) nedir? - 1

NEDİR?

5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.

Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.

Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.

Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.

Ekonomide 3 yıllık yol haritası OVP ile belirlendi: Orta Vadeli Program (OVP) nedir? - 2

Orta Vadeli Program İçeriği;

– Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

– Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

– Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

– Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

– Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.

– Üç yıllık perspektife sahiptir.

Sayfa Yükleniyor...