Plastik atıklar üç katına çıkacak

OECD’nin yeni “Global Plastic Outlook” raporuna göre 2060 yılında plastik atıklar yaklaşık üç katına çıkacak.

Haberler - ntv.com.tr 13.06.2022 - 09:15

Plastik atıklar üç katına çıkacak

OECD’nin yeni “Global Plastic Outlook” raporu plastik atık konusunda tehlikenin giderek arttığını ortaya koyuyor. Raporda ekonomik büyümenin ve hayat standartlarındaki iyileşmenin plastik tüketimini artırdığına dikkat çekiliyor. Raporda, 2019-2060 arasında küresel gayrisafi hasılasının üç kat artacağına ve hemen her ülkede yaşam standartlarının iyileşeceği öngörüsüne yer verilerek özellikle OECD üyesi olmayan ülkelerden gelecek büyümenin plastik kullanımı daha da tetikleyeceği tahminine yer veriliyor.

Rapora göre bu ekonomik büyüme, 2019’da 460 milyon metrik ton olan plastik atık seviyesinin 2060 yılına kadar yaklaşık üç katına çıkarak 1.231 milyar metrik tona ulaşması bekleniyor. Daha kötü haber ise 2060 yılı itibarıyla plastiklerin sadece beşte birisi geri dönüştürülebilecek. Raporda 2019’da 79 milyon metrik ton olan değerlendirilen atık miktarının 2060 yılında 153 milyon metrik tona çıkması bekleniyor. Ama bunun için atık yönetiminde iyileştirmelerin şart olduğuna dikkat çekiliyor ama bu bile yeterli değil çünkü hesaplamalara göre hacimdeki artışa rağmen 2019’da plastik atık miktarının yüzde 22’si değerlendirilebilirken 2060’ta bu oran yüzde 15'e düşecek. Raporda atık yönetiminin iyileştirilmesi halinde 2060’a kadar geri dönüşüm oranının yüzde 40’a çıkarılabileceği, bunun da plastik üretiminin yüzde 29'unun geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesine imkan vereceğine işaret ediliyor.

OECD raporuna göre en iyi çözüm plastik talebinin azaltılması. Talebin azaltılabilmesi halinde plastik atık miktarının 2060 itibarıyla 837 milyon metrik tona kadar düşürülebileceği öngörülüyor. OECD bunun gerçekleşebilmesi için plastiğe ek vergilerin getirilmesini öneriyor.

Sayfa Yükleniyor...