PO, ihale yasağına itiraz edecek

Petrol Ofisi, kamu ihalelerinden men edilme işlemine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki itiraz haklarını kullanacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı 21.04.2009 - 12:26

PO, ihale yasağına itiraz edecek

Petrol Ofisi'nden İMKB'ye yapılan açıklamada, Elektrik Üretim A.Ş'nin (EÜAŞ) ihtiyacı olan 350 bin ton fuel oilin satın alınmasına ilişkin olarak 2008 yılında anılan idare tarafından açılan ihaleye şirket tarafından iştirak edilerek teklifte bulunulduğu hatırlatıldı.


Açıklamada, şöyle denildi: ''İdare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şirketimizin ihale şartnamesinde öngörülen gerekli tüm şartları yerine getirdiği anlaşılarak işin tarafımıza ihale edildiği bildirilmiş ve akabinde şirketimiz ihale konusu işle ilgili sözleşme imzalamaya davet edilmiş ve bu çerçevede sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra ihale konusu iş kapsamında şirketimizce gerçekleştirilen tüm teslimatlar da gerek şartname hükümlerine ve teklifimize, gerekse de ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirilmiştir.

Sözleşme kapsamında yapılan tüm teslimatlar, EÜAŞ yetkililerinin teslim öncesinde aldıkları ürün numuneleri üzerinde yaptırdıkları analizler sonucunda taraf yetkililerince imzalanan kabul tutanakları ile gerçekleştirilmiştir. Hal böyle iken, bahse konu sözleşmenin hangi gerekçeyle feshedildiğine dair tarafımıza ayrıntılı bir bildirim yapılmamış, ancak şirketimiz ile EÜAŞ arasında imzalanan sözleşmenin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/d ve 25/f maddeleri gereğince feshedildiğine ilişkin yazı EÜAŞ tarafından şirketimize faks ile gönderilmiş olup, bu yazıda da herhangi bir fesih gerekçesine yer verilmemiştir.

Bu itibarla, söz konusu fesih ve kamu ihalelerinden men edilme işlemine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki itiraz haklarımız kullanılacak, yargı mercileri önünde de yasal haklarımızın korunması amacıyla gerekli başvurular yapılacaktır.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...