Petrol Ofisi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Petrol Ofisi ve bağlı ortaklıklarının 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmalarının yasaklanması hakkında verilen ve 21 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhinde Ankara 12. İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması ve söz konusu kararın iptali istemiyle açılan dava sonucunda, mahkemece 17 Temmuz 2009 tarihinde söz konusu yasaklama kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.