PTT'deki hazineye ait hisseler Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile PTT sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı 12.12.2018 - 13:11

PTT'deki hazineye ait hisseler Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, PTT Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararı verildi.

Söz konusu karar 19 Ağustos 2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

TEMMUZ AYINDA DÜZENLENMİŞTİ

Geçen temmuz ayında yapılan bir düzenleme ile PTT'nin tüm hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmıştı. PTT AŞ’nin kuruluşu, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslarda yapılan düzenlemeye göre, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu’na ve özel hukuk hükümlerine tabi kurulan PTT AŞ’nin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kullanılıyor. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait oluyor.

Genel Müdür dahil 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulunun 4 üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanının, bir üyesi de Hazine ve Maliye Bakanının teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurulca atanıyor. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atanabiliyor.

Sayfa Yükleniyor...