Ticari reklam ve ilanlarda, tüketicinin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki bilgilerin ortalama tüketicinin algılayabileceği sürede ve biçimde iletilmesi zorunlu olacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Ticari Reklam ve İlanlarda Alt Yazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ticari reklam ve ilanlarda altyazı ve dipnotların kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ, sözlü ve yazılı kelimeler, sayılar, görsel sunumlar, müzik ve ses efektleri dahil olmak üzere her türlü ticari reklam ve ilanı kapsıyor.

Buna göre, ticari reklam ve ilanlarda, tüketicinin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki bilgilerin ortalama tüketicinin algılayabileceği sürede ve biçimde iletilmesi zorunlu olacak. Ticari reklam ve ilanlarda yer alan alt yazı ve dipnotlar; okunabilir, algılanabilir hızda ve büyüklükte verilecek.

Ticari reklam ve ilanlarda yer alan ana vaadin esaslı unsurları açık ve anlaşılır bir şekilde reklamın ana mesajında belirtilecek. Ana vaadin esaslı unsuruna hiçbir suretle alt yazıda veya dipnotta yer verilemeyecek.

Yazılı mecralarda dipnot, görsel mecralarda altyazı olarak kullanılan metinler; ana vaadi açmak, netleştirmek veya istisnaları iletmek için kullanılabilecek. Ancak, yazılı ve görsel mecralarda yayınlanan ticari reklam ve ilanlarda; dipnot ve alt yazıların asgari düzeyde tutulması esas olacak.

Ticari reklam ve ilanlardaki ana vaadin istisnası niteliğindeki tüm bilgilerin, ana vaadin sağladığı avantajları tamamıyla ya da büyük ölçüde ortadan kaldıracak nitelikte olmaması ve ana vaatle uyumsuzluk içermemesi zorunlu olacak.

ALT YAZI VE DİPNOTLARDAKİ YAZININ BOYUTU
Yazılı basında, broşür ve benzeri yazılı mecralarda yayımlanan ticari reklam ve ilanlardaki dipnotlarda kullanılan yazı boyutu, en az ''Arial 8'' punto büyüklüğünde olacak.

Açık hava ilanı, afiş ve benzeri diğer mecralarda yayımlanan ticari reklam ve ilanda yer alan dipnotların okunabilir büyüklükte olması gerekecek.

Görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda yer alan altyazı metin boyutu, 4:3 görüntü düzeni yayında en az 14 satır, 16:9 görüntü düzeni yayında en az 16 satır, yüksek çözünürlüklü televizyon (HDTV) formatı için de en az 30 satır yüksekliğinde olacak.

Metinde, yazım kılavuzuna uygun olarak özel isimlerin baş harfleri ve kısaltmalar dışında küçük harf düzeni kullanılacak.

Görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda kullanılan alt yazı; kelime başına 0,2 saniye (saniye başına 5 kelime) hesabıyla ekranda tutulacak. Alt yazıda 9 ve daha az kelime olması durumunda, 'tanıma ve algılama süresi' olarak toplam süreye 2 saniye eklenmesi; 10 ila 20 arası kelime olması durumunda toplam süreye 3 saniye eklenmesi, 20 ve daha fazla kelime olması durumunda ise toplam süreye 6 saniye eklenmesi zorunlu olacak.

Görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda yer alan alt yazılarda aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunlu olacak:

''Yazı ile arka planı arasındaki kontrast, gerek renk kontrastı gerekse nispi parlaklık, metnin rahatlıkla okunabilmesine olanak tanımalıdır. Metnin arka planının dikkati dağıtabileceği yerlerde (hareketli görüntülerde veya bir görüntüden diğerine geçildiğinde) metin, opak tek renkli bir blok alan üstüne yerleştirilmelidir. Abartılı, serigrafik, italik yazı karakterleri kullanılmamalıdır. Kelimeler arasında görünen boşluk, harfler arasında görünen boşluktan fazla ve satırlar arasında görünen boşluk, kelimeler arasında görünen boşluktan fazla olmalıdır. Altyazı metinlerini ekranda konumlandırırken; yazıların herhangi bir görseli, görselin de yazıları anlaşılmaz hale getirmemesi gereklidir.''

Tebliğ, bugünden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.