Sağlık sigortasına başvurmayan borçlu olacak

1 Ocak'ta başlayan uygulama ile herkes sağlık güvencesine kavuştu. Ancak sosyal güvenlik kapsamında olmayanların bir an önce genel sağlık sigortasına başvurması büyük önem taşıyor. Aksi halde gelirlerine bakılmaksızın 212 TL'lik borç çıkarılacak.

03.01.2012 - 09:17

Sağlık sigortasına başvurmayan borçlu olacak

Son yıllarda sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde birbiri ardına uygulamaları hayata geçiren Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu, bir ilke imza attı.

Yeni uygulama ile nüfusun tamamı sağlık güvencesi kapsamına alındı. Önceki günden itibaren 74 milyon nüfus, artık zorunlu genel sağlık sigortalısı oldu. Kişilerin kendi isteğine bakılmaksızın tamamı, genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Hiç kimse 'ben devletin sağlık güvencesini istemiyorum' deme hakkına sahip değil.

Sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortasına başvurması zorunlu. Bu kapsamda 1,7 milyon kişi var. Bu kişilerin bir ay içinde başvuru yaparak genel sağlık sigortalısı olması gerekiyor. Aksi takdirde ailedeki her kişi için aylık en yüksek tavan olan 212 TL prim borcu çıkarılacak. Bu bir kereye mahsus da olmayacak. Her ay aynı prim borcu işlemeye devam edecek. Bu nedenle sosyal güvencesi olmayanların bir an önce genel sağlık sigortasına başvurması gerekiyor.

Zaman'ın haberine göre, kimin sağlık primi ödeyerek kimin prim ödemeden sağlık hizmeti alacağına karar verilirken ailenin gelirine bakılacak. Ailedeki kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primini devlet ödeyecek. Hazine'nin üstleneceği sağlık primi ile bu kişiler, tıpkı sigortalılar gibi sağlık hizmeti alacak. Kanuna göre ailedeki kişi başına gelir 295 TL'nin altındaysa bu ailenin primini Hazine ödeyecek.

4 kişilik bir aile düşünüldüğünde eğer gelir 1181 TL'nin altındaysa bütün aile primi ödemeden sağlık güvencesi kapsamında olacak. Bu uygulama, özellikle yeşil kart sahibi de olmayan dar gelirliler için önemli bir fırsat sağlayacak.

İŞSİZLER DE HİZMET ALACAK
Çalışırken işsiz kalanlar da bu imkandan yararlanıp sağlık hizmeti alabilecek. Sosyal güvencesi olmayıp geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ise gelirine göre kademeli şekilde sadece sağlık primi ödeyip sağlık hizmeti alabilecekler.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK
Öte yandan kişilerin gelirinin tespiti için detaylı bir inceleme yapılacak. Gelir testi ismi verilen bu uygulama ile kimlerin ücretsiz sağlık hizmeti hakkından yararlanacağı tespit edilecek. Gelir testini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yapacak. Gelir testi yapılırken 13 kurumdan 28 sorgulama yapılarak bir kişinin geliri belirlenecek. Nüfustan, TÜİK'ten, SGK'dan online bilgiler alınacak. Tapu kayıtlarına bakılacak. Bu sorgulama sonucu kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların sağlık primini Hazine ödeyecek. Bu sorgular 3'er aylık dönemler halinde otomatik olarak, kişilerin müracaatına gerek kalmaksızın yapılacak. Bu sorgulama sonucunda kişinin geliri artmışsa sağlık primi ödemeye başlayacak. Azalmışsa da primini Hazine ödemeye başlayacak.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...