Sarıkamış Oteli satılıyor

TMSF, oteli 12 milyon 240 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkardı.

Haberler 17.12.2009 - 12:31

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ''Sarıkamış Otel''in Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışı çıkardı. TMSF'nin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
        
Duyuruya göre, Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Toprak Seniteri A.Ş.) amme borçlusundan haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun kararı ile oluşturulan, Sarıkamış Otel Ticari ve  İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak
ihale şartnamesinde  belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.
        
Fon'un, 13 Ağustos 2009 tarihli kararı ile oluşturulan, Sarıkamış Otel'in Ticari ve İktisadi bütünlüğü, Toprak Seniteri A.Ş.'ye ait Sarıkamış Otel bünyesinde kullanılan ve haczedilen menkul mallar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 30 Temmuz 1998 tarihinden itibaren 49 yıllığına Toprak Seniteri A.Ş. ye verilen kesin tahsis hakkı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşmakta.
       
Muhammen bedeli 12 milyon 240 bin dolar olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 1 milyon 224 bin dolar tutarında geçici bedeli alınacak.
        
İHALE GÜNÜ                 
İhale,kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle, 1 Mart 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.
        
Komisyon şartnamedeki kurallar çerçevesinde, kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.
        
Kapalı zarf aşamasında verilen, en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.
        
Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde, açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.
        
Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 5 Mart 2010 tarihinde FON'da gerçekleştirilecek.
        
ŞARTNAME                
İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi, Fon'dan bedeli mukabili satın alabilecekler.
        
Katılımcılar tesis ziyaretini, 28 Aralık 2009 ve 19 Şubat 2010 tarihleri arasında yapabilecekler.
        
KATILIM ŞARTLARI                 
Söz konusu ihaleye ancak, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, yabancı müteşebbisler için 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu, yerli müteşebbisler için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, iştigal konuları arasında turizm olan bir anonim şirket teklif verebilecek.
        
Teklifleri peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecek olan ihalede, istekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgeleri, 26 Şubat 2010 tarihinde saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna teslim edecekler.

Sayfa Yükleniyor...