Türkiye'de 2008 rakamlarına göre 27.2 milyon ton sebze, 15.6 milyon ton da meyve üretiliyor. Bu ürünlerin toplam işlem değeri 40 milyar lirayı buluyor.

Sektörün temel sorunu ise yüzde 70'e varan kayıtdışılık. Soğuk hava deposu bulunmayan toptancı halleri sebebiyle de ürünlerin yüzde 25'i tüketime sunulamıyor.

Ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar devreye giren komisyonlar ise fiyatları yükseltiyor.

Yürürlükteki sebze-meyve halleri düzenlemesinin yerine hazırlanan yeni tasarı, kayıtdışılığın önlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve hallerle pazar yerlerinin modern bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyor.

Tasarı, şu yenilikleri içeriyor:

Sebze-meyve ticaretinin daha sağlıklı fiziki mekanlarda, gıda güvenliğine uygun yapılabilmesi için toptancı halleri belli standartlara sahip olacak. Mevcut haller, 5 yıl içinde yasanın öngördüğü standartlara getirilecek.

Semt pazarları, hijyenik ortamda alışveriş sağlayacak modern bir yapıyı kavuşturulacak.

Toptancı haline bildirmek şartıyla hal dışında da alım-satım yapılabilecek. Böylece alternatif pazarlama kanalları oluşacak. Rekabet sağlanarak maliyetler azalacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde merkezi hal kayıt sistemi kurularak ürün miktar ve fiyatlarına ulaşılacak.

Hal içi ve dışında satılan ürünlerin komisyon oranları düşürülecek.

Sebze ve meyvelerin üretim tarihi, üretici ve üretildiği yere ilişkin bilgiler, ürün künyesi üstünden izlenebilecek.