THY hisse geri alımı yapacak

THY, çıkarılmış sermayesinin yüzde 10'u karşılığına gelen pay sayısı ve 500 milyon TL'ye kadar hisse geri alımı yapacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2016 - 17:22

THY hisse geri alımı yapacak

Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucuna ilişkin karar metni yayımlandı.

Karar metninde Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat ve Ortaklık Esas Sözleşmesi’nin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, dağıtılabilir net karın en az yüzde 20’sinin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ulusal ve küresel ekonomik şartlara, ortaklığın orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oranın her yıl yönetim kurulu tarafından gözden geçirilebileceği kaydedilen karar metninde, "Kar payı dağıtımına, en geç genel kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, genel kurulda belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir, kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödeyebilir." ifadelerine yer verildi.

Şirket paylarının geri alım programı çerçevesinde bilgilerin yer aldığı karar metninde, küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve ülkenin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan siyasi/ekonomik istikrarsızlıkların başta faaliyet göstermekte oldukları sektöre ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının THY hisse değeri üzerinde olumsuz etki yarattığı, Borsa İstanbul'da oluşan mevcut fiyat seviyesinin Ortaklığın faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığını belirtildi.

Bu kapsamda gerek hisse fiyatındaki dalgalanmaların sınırlandırılması, gerekse de Ortaklığın hazine yönetimi dahilinde kendi hisselerine yatırım yapmak amacıyla Borsa İstanbul'da işlem gören payların gerek görüldüğü durumlarda geri alımının yapılmasının amaçlandığı ifade edilen karar metninde, şunlar kaydedildi:

"Geri alınan paylar Ortaklık çalışanlarına yönelik pay edindirme planları çerçevesinde de değerlendirilebilecektir. Geri alım programının uygulanacağı süre, genel kurul yetkilendirme tarihi itibariyle 3 yıldır. Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Ortaklık finansal durumunun uygun olmaması durumunda yönetim kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir. Ortaklığımızın 1 milyar 380 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen pay sayısına kadar 500 milyon TL toplam fon tutarı dahilinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

Ortaklık kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için 500 milyon TL'ye kadar fon ayrılmıştır. Geri alınan payların nominal değeri çıkarılmış sermayenin yüzde 10'unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 20 TL'dir."

Sayfa Yükleniyor...