İlişkili Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 ve 2014 son çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.

Türkiye ekonomisi 2014'te yüzde 2,9 büyürken, 2014 son çeyrek büyümesi yüzde 2,6 oldu.

CNBC-e'nin büyüme anketine katılan 26 ekonomist 2014'te yüzde 2,7 büyüme bekliyordu. 4. çeyrek için ortalama büyüme beklentisi yüzde 2,3 düzeyinde bulunuyordu.

Türkiye 2013 yılında yüzde 4,1 büyürken, 2012'de bu rakam yüzde 2,2'ydi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR

Kişi başı GSYH değeri 2014 yılında 10 bin 404 dolar, 2013 yılında ise 10 bin 822 dolar olarak hesaplandı.

SEKTÖREL BÜYÜME ORANLARI

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 2,9’luk artışla 126,70 milyar TL, cari fiyatlarla yüzde 11,6’lık artışla 1,74 trilyon lira oldu.

Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 1,9’luk azalışla 11,95 milyar TL, cari fiyatlarla yüzde 8,1’lik artışla 125,1 milyar TL oldu.

Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 3,5’lik artışla 41,51 milyar TL, cari fiyatlarla yüzde 14,1’lik artışla 421,3 milyar lira oldu. Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 4’lük artışla 74, 4 milyar TL, cari fiyatlarla yüzde 11,8’lik artışla 1 trilyon 9 milyar 804 milyon TL oldu.

MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'TEN BÜYÜME AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 yılı büyüme rakamlarını değerlendi.

Şimşek, “Olumsuz konjonktüre rağmen ekonomimiz 2014 yılında da büyümeye devam etti. Türkiye ekonomisi 2014 yılında yüzde 2,9 ile OVP tahminin bir miktar altında büyümüştür. Ancak küresel ekonomideki zayıf seyir, en büyük ticaret ortağımız olan AB’de devam eden durgunluk, jeopolitik gerginlikler ile finansal belirsizlikleri göz önünde tuttuğumuzda geçen yıl başarılı bir performans sergilediğimiz görülmektedir” dedi.

''ÜST SIRALARDA YER ALDI''

Şimşek Türkiye’nin 2014 yılı büyümesi ile küresel ölçekte üst sıralarda yer aldığını belirtti ve şöyle devam etti: “Türkiye’nin 2014 yılı büyüme performansı Latin Amerika için öngörülen yüzde 1,3’ün, Gelişmekte olan Avrupa için öngörülen yüzde 2,5’in, Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler için öngörülen yüzde 2,7’nin üzerindedir.”

''İHRACAT İTİCİ GÜÇ''

Şimşek, ihracatın 2014 yılı büyümesinin itici gücü olduğunu belirtti ve 2014 yılının tamamında net ihracatın büyümeye katkısının 1,8 puan, nihai iç talebin katkısı 1,1 puan olduğunu ifade etti.

''YAPISAL REFORMLAR GELİYOR''

Şimşek, “Orta ve uzun vadede Türkiye’nin büyüme potansiyelini artırmak amacıyla ikinci nesil yapısal reformları hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede belirlediğimiz 25 öncelikli dönüşüm programı kapsamında 1.350 civarında eylem belirledik. Hedeflere dayalı ve sonuç odaklı yönetim anlayışımızın bir gereği olarak oluşturulan bu programlar Türkiye’nin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır” dedi.