TÜSİAD: Katsayının kalkması sorunu çözmez

TÜSİAD yükseköğretime girişte katsayının kalkmasının mesleki eğitimin sorunlarını çözmeyeceğini, istihdamın gelişmesine ve işsizlikle mücadeleye de hizmet etmeyeceğini belirtti.

TÜSİAD: Katsayının kalkması sorunu çözmez

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemi ile ilgili alınan karar hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörleri, yüksek nitelikli ara kademe insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Son yıllarda mesleki ve teknik eğitim sisteminde modüler sisteme geçiş gibi olumlu adımlar atılmış, kamuoyunda mesleki ve teknik eğitimin önemiyle ilgili farkındalık gelişmiş ve bu okullardaki öğrenci sayısında artış gerçekleşmiştir. Bununla birlikte söz konusu okulların müfredatla ilgili ve yapısal sorunlarının çözüldüğünü ve sanayinin beklentilerini karşılayabildiğini söylemek güçtür.

Bu nedenle, mesleki ve teknik okulların kalitesinin iyileştirilmesi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılmaları ve mezunlarının doğrudan iş hayatına atılmalarının desteklenmesi öncelikli bir konudur. Mesleki ve teknik lise eğitiminin genel lise eğitiminden daha maliyetli olduğu da dikkate alındığında, mesleki ve teknik liselerden mezun olanların yükseköğretime geçişinde öncelikle mezun oldukları alana yönlendirilmeleri, kaynakların verimli kullanımı ve ihtisaslaşma bakımından önemlidir. Yönlendirici düzenlemenin nasıl ve ne kapsamda olması gerektiği, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün ortak çalışması ve sivil toplum örgütleri dahil eğitim camiasının katkılarıyla belirlenmelidir.

Yükseköğretime girişte katsayı uygulaması, imam hatip liseleri ile ilgili de yoğun tartışmalara yol açmış, hatta bu konu mesleki ve teknik eğitim reformunu zaman zaman gölgede bırakmıştır. İmam hatip liseleri, meslek okullarıyla ilgili yukarıdaki genel yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmelidir. İmam hatip liseleri din görevlisi yetiştirmek üzere tasarlanmış ancak zamanla kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Ülkenin imam-hatip ihtiyacını karşılamaya yetecek sayıda imam hatip lisesinin eğitime devam etmesi ve mezunların arzu ettikleri takdirde kendi alanlarında yükseköğrenime devam etmeleri sağlanmalıdır. Geriye kalan imam hatip liselerinin meslek lisesi statüsü kaldırılmalı ve gerekli müfredat uyumu yapılarak genel liseye dönüştürülmelidir. Bunun yanında, liselerde, normal ders saatlerinin dışında, velilerin istemi üzerine, nota ve sınava tabi olmayan din dersleri konulması, isteyen ailelerin çocuklarına dinini öğretme ihtiyacına cevap vermek bakımından yararlı olacaktır.

Ülkemiz bir taraftan genç nüfusunu eğitirken diğer taraftan bilim ve teknolojide dünyayla rekabet etmek durumundadır. Nitelikli insan gücü yetiştirmek için mesleki eğitimde yeniden yapılanmanın yanı sıra yükseköğretim sisteminin nicelik ve nitelik sorununun da ele alınması gereklidir. Hem ortaöğretimi hem de yükseköğretimi etkileyen kararlar alınırken bu bakış açısıyla hareket edilmelidir. Yükseköğretime girişte katsayı ile ilgili değişiklik mesleki eğitimin sorunlarını çözmeyecek, istihdamın gelişmesine ve işsizlikle mücadeleye de hizmet etmeyecektir.

Mesleki eğitimin en önemli paydaşı, mezunları istihdam edecek olan iş dünyasıdır. Bu bağlamda TÜSİAD, Milli Eğitim Bakanlığı’nın AB tarafından desteklenen ‘Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)’nin paydaşları arasında yer almıştır. TÜSİAD, nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik mesleki ve teknik eğitim reformunun hayata geçirilmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam edecektir.”

Sayfa Yükleniyor...