Sendika Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, sendika tarafından Düzce'de görev yapan aile hekimlerinin nöbet ve icap nöbeti tutmak suretiyle adli tıp hizmetlerinde görevlendirilmelerinin iptal edilmesi için Sakarya Nöbetçi İdare Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Dava dilekçesinde Aile Hekimliği Yönetmeliğinde aile hekimlerinin görevleri arasında nöbet ve icap nöbeti tutmak suretiyle adli tıp hizmetlerini görmek gibi bir göreve yer verilmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Dilekçede, aile hekimlerinin yangın, deprem, sel felaketi gibi olağanüstü durumlar hariç çalışma saatleri dışında çalıştırılmalarının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Dilekçede, aile hekimlerinin görev tanımlarında yerel sağlık birimlerinde görevlendirilmelerine yönelik bir hükme yer verilmediği gibi idareye de bu yönde bir yetki tanınmadığı belirtildi. Ayrıca dilekçede, aile hekimlerinin kazanç getirici başka bir iş yapmalarının yasak olduğu ifade edilerek, adli tıp hizmetlerinde otopsiye katılan aile hekimleri için bilirkişi ücreti tahakkuk edeceği kaydedildi.

Dilekçede, "Bu durumda ödeme yapılırsa ilgili yönetmelik hükmüne aykırı hareket edilmiş olacak ödenmezse de Anayasamızın 18. maddesinde düzenlenen 'Angarya Yasağı' hükmüne aykırı hareket edilmiş olacaktır" denilerek her iki durumda da mevzuat ihlali nedeniyle bir hukuka aykırılık oluşacağı bildirildi. Aile hekimlerinin nöbet ve icap nöbeti tutmak suretiyle Adli Tıp Hizmetlerinde görevlendirilmelerinin iptal edilmesi istendi."