Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli olabilmesi amacıyla Bakanlığın, aile hekimliği uygulamalarını Türkiye geneline yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

''Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği''nin yeniden düzenlendiği ve yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldığı ifade edilen açıklamada, yönetmeliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Açıklamada, yönetmelikte yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi de verildi. Buna göre, aile hekimleri, ev ziyaretleri ile kendilerine kayıtlı kişileri ilk altı ay içinde yaşadıkları ortamda görecek ve daha yakından tanıma imkanına sahip olacaklar.

Aile hekimine bir yıllık sürede hiç gitmeyen kişiler, aile hekimleri tarafından aranarak sağlık durumları hakkında bilgi alınacak ve sağlık kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak.

Aile hekimine doğrudan başvuru imkanı olmayan ve aile hekimine gidemeyecek durumda olan vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti uygulaması yapılacak. Cezaevleri, çocuk esirgeme kurumu yurtları, huzurevleri gibi toplu yaşam alanlarında yaşayanların bulundukları yerlere aile hekimleri tarafından gidilerek sağlık hizmeti verilecek. Kırsal alanda yaşayan ve aile sağlığı merkezi bulunmayan köy ve beldelerdeki bütün vatandaşlara aile hekimleri tarafından periyodik olarak ayda en az iki defa gezici sağlık hizmeti sunulacak. Her bebek, doğduğu andan itibaren aile hekimine kaydedilecek ve aile hekimleri tarafından düzenli sağlık takipleri yapılacak.

VATANDAŞ HEKİMİNİ SEÇEBİLECEK
Açıklamada, vatandaşların ilk uygulamada, ikametgah adreslerine göre aile hekimlerine kaydedildiği, daha sonra kendi istekleriyle aile hekimlerini değiştirebildiği, ancak aile hekimini değiştirenlerin altı ay süresince yeni bir değişiklik talebinde bulunamadığı hatırlatılarak, yeni uygulamayla birlikte bu sürenin altı aydan üç aya düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, yeni yönetmelikle ayrıca vatandaşların, başka bir bürokratik işleme gerek kalmadan, doğrudan hizmet almak istedikleri aile hekimine başvurarak, kendi hekimlerini seçebilecekleri kaydedildi. Yönetmelikle, vatandaşların ikametgah değişikliği dışında, geçici olarak, ülke içinde gittikleri herhangi bir yerde misafir hasta statüsünde aile hekimlerinden hizmet alabilmesinin sağlandığı belirtilerek, aile hekimlerinin ebe, hemşire, tıbbi sekreter ile temizlik ve güvenlik hizmetleri için gereken ek personel çalıştırması durumunda, bu personelin ücretlerinin aile hekimlerine her ay verilen aile sağlığı merkezi giderlerinden karşılanabileceği, böylelikle istihdama katkı sağlanacağı bildirildi.

Aile hekimliği hizmetinin verildiği merkezlerde özürlü ve yaşlı vatandaşların hizmet alımını kolaylaştıran düzenlemelerin yapılmasının sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, aile sağlığı merkezlerinin tıbbi donanım standardı yükseltilerek, her merkezde tekerlekli sandalye, işitme testinde kullanılan diapozon, EKG, gebeliğin takibini kolaylaştıran cihaz gibi tıbbi malzemelerin bulundurulmasının zorunlu hale getirildiğine işaret edildi.
 
TÜM RAPORLARI AİLE HEKİMİ VERECEK 
 
Aile hekimleri tarafından, vatandaşların sağlık kayıtlarının elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde sağlanacağı vurgulanan açıklamada, evlilik, işe giriş, okul kaydı ve sürücü belgesi için gerekli raporlar ile vatandaşı ilgilendiren tüm raporların aile hekimi tarafından verilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Yönetmeliğe göre, 4/B'li ebe ve hemşire ile toplum sağlığı teknisyeni sağlık memurlarının da aile sağlığı elemanı olabileceklerine dikkat çekilen açıklamada, kamudan yeterli aile sağlığı elemanı temin edilemediği durumlarda, kamu dışından ebe, hemşire ve sağlık memurlarının da aile sağlığı elemanı olabilecekleri bildirildi.

Yönetmelikle, aile hekimliği uygulamasına geçişte aile hekimi uzmanlarına tanınan önceliğin kapsamının da genişletildiği belirtilerek, aile hekimliği uygulamasına geçen personelin, derece ve kademe ilerlemelerinin her yıl düzenli olarak yapılmasının sağlandığı vurgulandı.

Aile sağlığı merkezlerinde daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunan aile hekimlerine, sundukları hizmet oranında daha fazla ödeme yapılabilmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, aile hekimliği hizmetlerinin sunumunda, üniversiteler ile yakın işbirliği içinde çalışmanın önünün açıldığına işaret edildi.