Prof. Dr. Özer, Oda Sekreteri Ceyhun Balcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gül ile İzmir Tabip Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ''sağlığa zararlı'' olduğunu savundu.

Hükümetin hekimlere ve vatandaşlara ''yalancı bahar'' yaşatıp, yeşil kart dağıttığını, özel hastaneleri adres gösterdiğini öne süren Prof. Dr. Özer, şimdi ise ''Değirmenin suyunun kesildiğini, denizin bittiğini, reçetelerin paralı hale geldiğini'' belirterek şunları kaydetti:

''Anayasa Mahkemesi 'tam gün' gerekçesiyle hekimlerin köleleştirilmesi ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla, hekimlerin kazanmış oldukları kimi hakların ortadan kaldırılması girişimlerine geçit vermedi. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla birlikte hekimler için 'tam gün' kavramına da açıklık getirdi. Bundan böyle tüm hekimler ister üniversite, isterse Sağlık Bakanlığı kurumlarında çalışıyor olsunlar, haftalık 40, günlük 8 saatlik çalışma sürelerini eksiksiz yerine getireceklerdir. Bundan böyle bu çalışma süresinin yerine getirilmemesi ya da esnetilmesi gibi girişimler söz konusu olamayacaktır.''

Prof. Dr. Özer, tam gün çalışma kuralının titizlikle uygulanması konusunda, bir hekim örgütü olan İzmir Tabip Odası'nın da ''gereken duyarlılığın gösterilmesini üyelerine tavsiye ettiğini'' anlatarak şöyle devam etti:

"PARACI, TUZU KURU' SIFATLARINI KABULLENEMEYİZ"
''Bizler hukuksal düzenlemelere saygılıyız. Hekimlerin yasayla belirlenen tam zamanlı çalışma süresinden arta kalan zamanlarında, yerine getirecekleri 'özel hekimlik' çalışmalarının önünde hukuksal bir engel bulunmamaktadır. Hekimlik ticari bir faaliyet değildir. Sağlık otoritesinin, Danıştay kararına rağmen bu faaliyeti engelleyici idari girişimde bulunmayacağını umuyoruz.''

Prof. Dr. Özer, sağlık hizmetinin öznesi ve vazgeçilmez unsuru olan hekimlerin bu süreçte çok incitildiğini, kendilerine yakıştırılan ''paracı'' ve ''tuzu kuru'' sıfatlarını kabullenmelerinin mümkün olmadığını belirterek, ''Onurumuz incitilse de, yılmadan iyi hekimlik yapmakta kararlıyız. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ı, hekimlere yönelik tutumunu düzeltmeye davet ediyoruz''diye konuştu.