Guatr, her üç kişiden birinde görülebilen yaygın bir rahatsızlık. Kansere de yol açabilen hastalıkta, tiroid bezi içinde oluşan nodüller önem taşıyor.

Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, "Tiroid nodülleri genetik ve daha sıklıkla iyot eksikliğinin neden olduğu, bunun dışında birçok dış etkenin neden olabildiği, tiroid bezi içinde oluşan yuvarlar oval oluşumlardır" dedi.

Tiroid nodüllerinin kanserojen olup olmamalarına göre adlandırıldıklarını belirten Yazıcıoğlu, "Soğuk nodüllerin düşük de olsa kötü huylu olma potansiyeli mevcuttur. Sıcak nodüllerin pratikte kötü huylu olma olasılığı yoktur ama onların da halk arasında zehirli guatr dediğimiz tiroid bezinin fazla çalışmasına ya da fazla hormon üretmesine neden olma durumudur" bilgisini aktardı.

Tedavisinde nodüllerin özelliğinin belirlenmesi önem taşıyor. Hastalığın ileri evrelerinde bunun en sağlıklı yönteminin guatr biyopsisi olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Enjektörle yapılan 3-5 dakika kadar kısa süren ve biyopsi işleminden sonra hastanın günlük ihtiyacını işlerini devam ettirmesine engel olmayan bir durumdur" dedi.

Biyopsi sayesinde gereksiz ameliyatların önüne geçiliyor.